Đà Nẵng xây dựng đô thị thông minh đồng bộ với mạng lưới đô thị ASEAN

13:36' - 20/05/2020
BNEWS Triển khai hiệu quả Đề án xây dựng thành phố thông minh trong, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết hợp đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Triển khai hiệu quả Đề án xây dựng thành phố thông minh trong giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở quan trọng để đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết hợp đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng lần thứ IV thông qua.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhà trường dựa trên hạ tầng, dữ liệu, chính sách và thông minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin làm công cụ để cải cách hành chính; thực hiện cung cấp dịch vụ công một cách tốt nhất, nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ dịch vụ công qua mạng cho tổ chức, công dân để duy trì thứ hạng là địa phương trong tốp đầu chỉ số sẵn sàng ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và chỉ số về chính phủ điện tử.

Đồng thời, ngành Thông tin và Truyền thông thành phố  tập trung nguồn lực cho khoa học công nghệ, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng, triển khai các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, Ban cán sự Đảng UBND thành phố về phát triển doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới công nghệ, là nguồn cầu quan trọng nhất thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ; phấn đấu tăng 20% các sáng kiến, đề tài cấp thành phố và sáng kiến cấp Sở được công nhận.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, vừa tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ Sở cho biết: Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước còn khó khăn, lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, thông tin điện tử có tốc độ phát triển rất nhanh.

Vì vậy, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ tới rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, phong cách lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện của các cấp ủy, và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức.

Toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ giữ vững tinh thần "Đoàn kết, Kỷ cương, Nêu gương, Bứt phá" nhằm tập trung trí tuệ, sáng tạo, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của miền Trung và cả nước.

Những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đạt được nhiều thành tựu nổi trội, góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng là thành phố 11 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (Vietnam ICT Index), đạt giải thưởng Thành phố thông minh ASOCIO 2019 của Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương và nhiều giải thưởng của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế; góp phần không nhỏ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAPI) của thành phố Đà Nẵng, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan thành phố và đáp ứng nhu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục