Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PTSC tổ chức trực tuyến

07:20' - 11/12/2021
BNEWS Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán: PVS) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào 9 giờ sáng, thứ Tư, ngày 29/12/2021. Địa điểm điều hành họp là trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh; số 31, Đường 30/4 TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nội dung cuộc họp được thông báo là miễn nhiệm một Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị, cùng một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
PTSC đã chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp vào ngày 30/11/2021. Do cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, để tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính để bàn/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối mạng internet để có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. 
Cổ đông truy cập vào website: https://dhdcd.ptsc.com.vn để tham dự họp và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử. 
PTSC cũng thông báo đến cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện và nhu cầu giới thiệu ứng viên để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị cần thực hiện việc giới thiệu và gửi về Tổng công ty trước ngày khai mạc 48 giờ theo quy định.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/12, cổ phiếu PVS đóng cửa ở mức 26.600 đồng/cổ phiếu, giảm 0,75% so với ngày giao dịch hôm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục