Đầu tư Sài Gòn VRG chốt quyền tạm cổ tức bằng tiền tỷ lệ 18%

08:06' - 30/11/2021
BNEWS Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG sắp chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 18%.

Ngày 8/12 tới đây Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.800 đồng. Thời gian thanh toán 17/12/2021.

Theo kế hoạch được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, tỷ lệ cổ tức năm 2021 kế hoạch tối thiểu là 20% vốn điều lệ, tương đương mức chi trả năm 2020.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021 Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 4.129 tỷ đồng doanh thu, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 906 tỷ đồng, vượt trên 39% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Còn lợi nhuận sau thuế đạt 734 tỷ đồng, tăng 8,5% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 679 tỷ đồng. EPS đạt 7.439 đồng.

Tính đến 30/9/2021 Đầu tư Sài Gòn VRG còn 1.344 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 527 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 24 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Cổ phiếu SIP đóng cửa phiên 29/11 ở mức 151.000 đồng/cp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục