Đầu tư Tài chính Hoàng Minh trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

07:35' - 13/10/2021
BNEWS Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh vừa thông báo về việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã chứng khoán KPF) vừa thông qua triển khai phát hành gần 2,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 5%, tương đương tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kết quả hoạt động năm ngoái với gần 26 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 16% so với thực hiện năm 2019. 
Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2020 (hơn 67 tỷ đồng). 

Doanh nghiệp cũng đồng thời trình phương án chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phiếu cho tối đa dưới 100 nhà đàu tư. Vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán riêng lẻ dự kiến tăng từ gần 580 tỷ lên 1.273 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện phát hành 69,4 triệu cổ phiếu dự kiến trong quý IV, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Riêng lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm nay, doanh thu thuần từ kinh doanh bất động sản và bán hàng hóa dịch vụ gần 43 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ.

Chốt phiên 12/10, cổ phiếu KPF giao dịch ở mức 15.800 đồng/cp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục