Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

06:02' - 25/09/2023
BNEWS Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện đại.

Kho bạc Nhà nước Hà Giang cho biết, thời gian qua đã đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, gắn với chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý quỹ ngân sách nhà nước, giải ngân các khoản chi, vốn đầu tư công. Để tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã mở tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp nộp thuế, phí, lệ phí.
Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, văn bản, chế độ mới liên quan đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để thực hiện công tác kiểm soát chi, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các giao dịch luôn được thực hiện thông suốt, không bị ách tắc, gián đoạn.
Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước Hà Giang còn tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước hình thành kho bạc số. Từ năm 2021 đến nay, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tham gia giao dịch với đơn vị thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
Theo đó, việc thực hiện gửi chứng từ của các đơn vị sử dụng ngân sách đến Kho bạc Nhà nước luôn thông suốt, nhanh, chính xác và ít sai sót. Công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Giang kiểm soát các khoản chi qua dịch vụ công trực tuyến hiệu quả và kịp thời, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của đơn vị.
Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã rút ngắn thời gian kiểm soát chi đối với chi thường xuyên xuống 1 ngày làm việc, chi đầu tư từ 3 ngày xuống 2 ngày làm việc, thời gian kiểm soát được rút ngắn hơn so với quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục