Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh

17:49' - 24/06/2024
BNEWS Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh thực hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng tốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, từng công chức Kho bạc Nhà nước đã được giao nhiệm vụ quản lý dự án, thực hiện kiểm tra, theo dõi chi tiết từng hợp đồng, tiến độ thực hiện dự án để nắm thông tin về tình hình giải ngân dự án nhằm kịp thời đôn đốc chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục liên quan.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh liên tục có công văn gửi chủ đầu tư dự án phối hợp thực hiện, theo dõi đôn đốc, giám sát tiến độ giải ngân vốn theo từng nhóm để đạt hiệu quả nhất. Theo đó, trong từng nhóm dự án, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định, khẩn trương rà soát điều kiện thanh toán các hợp đồng, công việc đã hoàn thành; đồng thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị kịp thời đến cơ quan quản lý liên quan nếu có khó khăn vướng mắc.

Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tham mưu kịp thời đến UBND TPHCM các giải pháp về đẩy nhanh tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công để ban hành các chỉ thị, chương trình hành động của thành phố về triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời qua các ứng dụng điện tử đã nhằm phục vụ tốt yêu cầu quản lý, điều hành của các cơ quan HĐND, UBND, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất.

Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị UBND thành phố tiếp tục củng cố lại các tổ công tác về đôn đốc giải ngân theo hướng phân quyền nhiều hơn đến tổ trưởng các tổ công tác để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc cho từng dự án; kiên quyết xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư có nhiều dự án điều chỉnh, gia hạn; một dự án phải điều chỉnh, gia hạn nhiều lần, dẫn đến làm mất cơ hội tiếp cận sớm của xã hội, tăng vốn đầu tư công của nhà nước.

Tính đến thời điểm ngày giữa tháng 5, tổng số vốn đã giải ngân được ghi nhận tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh là 6.556 tỷ đồng đạt 8,3% so với kế hoạch vốn năm 2024 (79.264 tỷ đồng). 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục