Đề nghị bổ sung vốn điều lệ cho Agribank

12:28' - 08/06/2020
BNEWS Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 8/6, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình về việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 8/6, các đại biểu Quốc hội đã nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.
*Tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế
Trình bày Tờ trình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nêu rõ, Agribank là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có vị trí quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt là vai trò chủ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Agribank chưa được Nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ, tốc độ tăng vốn điều lệ luôn thấp hơn tốc độ tăng tổng tài sản, khiến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng bị suy giảm. 

Vốn điều lệ của Agribank hiện đạt 30.591 tỷ đồng, nếu tính theo chuẩn mực vốn Basel II, tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng này chỉ đạt 6,9% (không đảm bảo yêu cầu vốn tối thiểu 8% theo quy định).
"Nếu không tăng vốn điều lệ cho Agribank ngay trong năm 2020 thì sẽ không thể đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Các chỉ tiêu tăng trưởng của Agribank bị ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng đến an toàn trong hoạt động ngân hàng, giảm vị thế và nguy cơ hạ mức xếp hạng tín nhiệm từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là hiện hữu", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định.
Trong khi đó, việc bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng này không chỉ đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định, nâng cao năng lực tài chính, mà còn gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.
Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, trường hợp được cấp bổ sung vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng trong quý III/2020, dư nợ tín dụng của Agribank dự kiến có thể tăng thêm khoảng 60.000 tỷ đồng, tương ứng với tổng tài sản tăng thêm khoảng 60.000 tỷ đồng.

Theo tính toán, doanh thu và lợi nhuận năm 2020 khả năng tăng thêm khoảng 1.200 tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng thêm 500 tỷ đồng.
Đặc biệt, năm 2021 và các năm tiếp theo, Agribank có điều kiện tăng quy mô trái phiếu phát hành để tăng vốn cấp 2, nhờ đó, tạo điều kiện tăng dư nợ cho vay, doanh thu tăng thêm từ 4.500-5.000 tỷ đồng. 

Theo đó, Agribank sẽ tăng nộp ngân sách nhà nước tương ứng 900 - 1.000 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận còn lại 1.000 - 1.200 tỷ đồng. Điều này sẽ tạo thuận lợi trong quá trình cổ phần hóa và gia tăng giá trị thặng dư, tạo nguồn vốn giúp hàng triệu hộ nông dân có vốn sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, hạn chế tín dụng đen.
Do đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội đồng ý bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank, tối đa không quá 3.500 tỷ đồng.
*Bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, đại diện cơ quan thẩm tra cho biết, Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết tăng vốn điều lệ cho Agribank.

Việc tăng vốn điều lệ cho Agribank sẽ góp phần tăng năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, tăng cường vai trò và đóng góp của Agribank cho nền kinh tế, phù hợp với quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; đồng thời, đáp ứng được tỷ lệ bảo đảm an toàn của Agribank nói riêng, an toàn hệ thống tài chính quốc gia nói chung, hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc phục hồi, phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là hỗ trợ thực hiện các chính sách theo chương trình mục tiêu quốc gia về “Xây dựng nông thôn mới” và “Giảm nghèo bền vững”.
Về nguồn bổ sung vốn điều lệ, Ủy ban Kinh tế cũng bày tỏ nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019, đồng thời cần báo cáo Quốc hội về việc bổ sung vào dự toán chi ngân sách năm 2020 để bảo đảm quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý, nếu Quốc hội chấp thuận thì đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phải bảo đảm việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank theo đúng thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục quy định về sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách, chỉ đạo Agribank tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục