Điện lực Quảng Ninh chủ động đảm bảo các yêu cầu về điện

18:08' - 16/01/2021
BNEWS Không nằm ngoài tác động của đại dịch COVID-19 và suy giảm kinh tế, đặc biệt đối với một tỉnh có thế mạnh về du lịch, Quảng Ninh là một trong những tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng trong năm 2020.

Tuy nhiên, kết thúc năm, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ kép, đó là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
*Thanh toán không dùng tiền mặt đạt 91,25%
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh), hiện nay, các khách hàng mua điện của công ty có thể thanh toán tiền điện qua hệ thống của 10 ngân hàng và 8 tổ chức trung gian. Do sự tiện lợi trong việc thu nộp tiền điện nên tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2020 vừa qua là 91,25%, vượt 1,25% kế hoạch được giao.
Chỉ số tiếp cận điện năng công ty đạt 3,21 ngày làm việc, giảm 1,79 ngày làm việc so với kế hoạch được giao (5 ngày làm việc); tỷ lệ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 77,5%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 77,5 %; tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, hành chính công các cấp, cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%. 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng công ty đều đạt.
Cùng với Quảng Ninh là tỉnh đầu tàu trong cả nước về cải cách thủ tục hành chính, công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, triển khai các nhiệm vụ của Chính phủ như tăng cường giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặc, các kết quả mà PC Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2020 đó là tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,98%, toàn công ty không còn khoản nợ khó đòi. Đây là điểm sáng trong kinh doanh dịch vụ khách hàng công ty đạt được khi mà dịch bệnh kéo dài năm 2020 đã ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế.
Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Giám đốc PC Quảng Ninh cho biết, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, sản lượng điện thương phẩm năm 2020 công ty đạt trên 4,7 tỷ kWh, tăng trưởng 1,22% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019, giảm 7,09% so kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao đầu năm 2020.
Cơ cấu điện thương phẩm thành phần công nghiệp xây dựng năm 2020 của PC Quảng Ninh ở mức tăng trưởng thấp nhất so với các năm gần đây, chỉ tăng 0,09% so với năm 2019. Thương phẩm thành phần năm 2020 tăng trưởng 7,2%; nông lâm ngư nghiệp tăng 15,0% so với năm 2019. Thương phẩm các thành phần như thương nghiệp dịch vụ (âm 14,3%); hoạt động khác (âm 1,9%) đều sụt giảm, tăng trưởng âm.
Tỷ lệ tổn thất điện năng công ty thực hiện năm 2020 là 3,63%; trong đó, tổn thất 110 kV là 1,01% giảm 0,03% so với kế hoạch giao; tổn thất trung hạ thế là 4,03% giảm 0,1% so với kế hoạch giao.
Các chỉ tiêu tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và các hoạt động khác của PC Quảng Ninh đều đạt kế hoạch đề ra.
*Tập trung nguồn lực cho các dự án
Đây là mục tiêu của PC Quảng Ninh khi bắt đầu năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-20225. Theo chủ trương xuyên suốt từ EVN, Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, PC Quảng Ninh phải quyết liệt để thực hiện đạt chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2021, tăng cường các giải pháp quản lý để đảm bảo số liệu trung thực, tăng cường hơn nữa các giải pháp để giảm suất sự cố lưới điện, giảm thời gian mất điện của khách hàng.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, ông Nguyễn Sông Thao cho hay, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực đầu tư lưới điện đảm bảo chất lượng, tiến độ, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, trên cơ sở tạo liên kết mạnh lưới điện 110 kV giữa các khu vực với bán kính cấp điện hợp lý, các trạm 110 kV cần được đầu tư sâu vào trung tâm phụ tải.
Đồng thời, nhanh chóng đưa lưới điện trung áp về cấp điện áp quy hoạch giảm thiểu tối đa vận hành nhiều cấp trên cùng địa bàn, tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ vào đầu tư xây dựng.
Tại hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh của PC Quảng Ninh mới đây, ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho rằng, hiện nay, trên địa bàn Quảng Ninh có 32 dự án 110kV do Tổng công ty làm chủ đầu tư, đề nghị PC Quảng Ninh phối hợp tốt với các Ban quản lý dự án, các bộ phận chuyên môn Tổng công ty để hoàn thành các công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng khi đi vào vận hành.
“Các dự án phải bám sát địa phương, giao nhiệm vụ cho giám đốc các điện lực có dự án được thụ hưởng đôn đốc, triển khai, phối hợp để các công trình hoàn thành theo tiến độ, yêu cầu đề ra; đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật theo định kỳ từng quý nhằm ứng dụng kịp thời và hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của đơn vị”, ông Lê Minh Tuấn nhấn mạnh.
Về truyền thông, ông Tuấn yêu cầu PC Quảng Ninh tăng cường tuyên truyền để chính quyền, nhân dân, khách hàng thấu hiểu được những khó khăn vất vả của ngành điện; từ đó có sự chia sẻ, thấu hiểu và có cái nhìn đúng đắn, khách quan với những đóng góp của cán bộ công nhân viên ngành điện trong công cuộc xây dựng và phát triển phục vụ sự phát triển của đất nước và đời sống xã hội dân sinh.

PC Quảng Ninh nói riêng và Tổng công ty nói chung phải nói được những công việc, những cống hiến lớn lao ngành điện đã làm cho cộng đồng, xã hội và nhân dân để từ đó tạo dựng được niềm tin, hình ảnh đẹp trong mắt nhân dân cũng như các cấp, các ngành.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục