Điện lực miền Bắc: Đổi mới để phát triển

07:01' - 25/05/2018
BNEWS Chỉ bằng cách không ngừng đổi mới và đổi mới toàn diện từ tư duy đến hành động , EVNNPC mới có thể mang đến cho khách hàng và cộng đồng xã hội những giá trị tiềm năng lớn lao

Thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) luôn luôn đặt mục tiêu xuyên suốt lấy khách hàng là trung tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả công tác kinh doanh và chất  lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng các yêu cầu đổi mới để phù hợp với lộ trình phát triển thị trường điện.

Theo ông Thiều Kim Quỳnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, chỉ bằng cách không ngừng đổi mới và đổi mới toàn diện từ tư duy đến hành động thì chúng ta mới có thể mang đến cho khách hàng và cộng đồng xã hội những giá trị tiềm năng lớn lao của mình; hướng đến các giá trị với tư tưởng Khách hàng là trung tâm dựa trên ba trụ cột then chốt là Con người – Quy trình - Công nghệ. 

EVNNPC quyết đổi mới toàn diện từ tư duy đến hành động. Ảnh: EVNNPC.

Đổi mới để phát triển

Số liệu mới nhất tháng 4/2018 cho thấy: sản lượng điện thương phẩm toàn tháng của EVNNPC ước đạt 5.139,69 Tr.kWh tăng 10,63% so với cùng kỳ năm 2017, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã  tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 166 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 6,12/7 ngày, giảm 0,88 ngày so với quy định…

Những con số trên phần nào khẳng định công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVNNPC đang có những bước tiến nhất định.

Dự án “Đổi mới toàn diện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại 5 Công ty điện lực là Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Lào Cai” đang bước đầu triển khai và sẽ nhân rộng tại các đơn vị trực thuộc EVNNPC.

Dự kiến dự án sẽ triển khai trong 02 năm với 17 dự án thành phần tập trung vào đổi mới toàn diện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; đổi mới tư duy và hành động từ các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý và công nhân viên từ các công ty xuống đến các cấp phòng, ban, điện lực; thay đổi hình ảnh của công ty và ngành điện trong mắt khách hàng và xã hội; Xây dựng được một mô hình cải cách, cách làm bài bản từ tổng công ty xuống dưới các đơn vị; cải thiện các chỉ số về sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của các đơn vị; nâng cao chất lượng của lực lượng lao động, từ trình độ chuyên môn, kỹ năng khai thác công nghệ, kỹ năng giao tiếp khách hàng.

Cùng với đó, Tổng công ty sẽ xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp mạnh và xuất sắc; tăng cường ứng dụng công nghệ mới (đặc biệt công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp, quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng và các hoạt động khác); phát triển vững chắc về con người, công nghệ, quy trình để lan tỏa đến các Công ty khác...

Tổng công ty đặt mục tiêu tới năm 2019, có 5 công ty trên phải đứng trong top các công ty tốt nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Lê Quang Thái, Phó Tổng giám đốc EVNNPC, Trưởng ban chỉ đạo dự án đổi mới toàn diện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng chia sẻ:

“Chúng ta phải thực sự hiểu rõ đích đến của sự đổi mới thì mới có thể đoàn kết và nỗ lực đạt được, đó chính là từ việc chỉ hoàn thành kế hoạch doanh thu, thương phẩm, giá bán đến việc phải đạt kết quả kinh doanh bền vững trong tương lai, từ chỗ chỉ gia tăng độ hài lòng của khách hàng đến khi khách hàng sẽ gắn kết và tin tưởng thương hiệu EVNNPC, cán bộ công nhân viên sẽ năng động và chuyên nghiệp, chất lượng điện không ngừng được nâng cao…”

Ứng dụng khoa học công nghệ

Hiện nay, EVNNPC đã xây dựng và tiếp tục hoàn thiện phương pháp quản trị hiện đại, phát triển quan hệ khách hàng phù hợp và hiệu quả đặc biệt đã quan tâm và có chính sách quản lý khách hàng lớn tạo nên những thay đổi căn bản về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Thời gian tới, hệ thống quản trị bằng công nghệ thông tin xuyên suốt từ các cấp quản lý đến người thực hiện đang được nghiên cứu áp dụng; phấn đấu trước năm 2019 sẽ có Hệ thống quản trị kinh doanh hoàn chỉnh với  khách hàng làm trung tâm để tạo ra phát triển bền vững.

Trong năm 2018 có ít nhất 3 sản phẩm mới về ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng của Tổng công ty.

Ông Thiều Kim Quỳnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẳng định quyết tâm của EVNNPC. Ảnh: EVNNPC.

EVNNPC sẽ cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục nội bộ để phục vụ khách hàng theo “cơ chế 01 cửa” từ khi tiếp nhận yêu cầu đến kết thúc dịch vụ. Đơn giản, thuận tiện, công khai, tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát của người dân và khách hàng.

Điện tử hoá Hệ thống quy trình cung cấp dịch vụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng ngày càng nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Song song với đó, EVNNPC tiếp tục thực hiện các chuyên đề có liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 về “lưới điện thông minh”, điển hình như: Hoàn thiện mạng lưới hoạt động khoa học công nghệ; Trang bị hệ thống dự phòng cho tổng đài chăm sóc khách hàng, nâng cấp hệ thống thông tin quản lý khách hàng CMIS.

Ngoài ra, EVNNPC đã trang bị hệ thống thiết bị bảo mật mới cho hệ thống máy tính điện tử; xây dựng kho dữ liệu chung; Hoàn thiện hệ thống cáp quang và đường truyền số liệu; lắp đặt thiết bị chỉ báo sự cố lưới 35 kV; mua sắm, lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa; xây dựng phần mềm dự báo phụ tải và giao nhận điện năng; triển khai phần mềm quản lý dự án đầu tư, thiết kế máy biến áp chịu quá tải cao; thí điểm lưới điện thông minh (DMS) và ứng dụng thiết bị bay không người lái…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục