Điều chỉnh, phê duyệt các cấp độ quy hoạch đô thị, xây dựng chưa đồng bộ, thống nhất

15:22' - 14/06/2023
BNEWS Một trong những bất cập nổi lên hiện nay là việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại một số địa phương chưa có sự đồng bộ, thống nhất.

Thời gian qua, thông qua quá trình phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư cũng như kiểm tra việc thực hiện công tác này tại địa phương và góp ý kiến đối với đồ án quy hoạch trước khi UBND cấp tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền, Bộ Xây dựng nhận thấy vẫn còn một số vấn đề bất cập.

Ông Vũ Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) cho biết, một trong những bất cập nổi lên hiện nay là việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại một số địa phương chưa có sự đồng bộ, thống nhất. Điển hình như, phạm vi, quy mô khu vực phát triển đô thị được lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với định hướng phát triển không gian theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Cùng đó, chỉ tiêu sử dụng đất tại quy hoạch chung chưa phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; vị trí, quy mô hệ thống công trình dịch vụ - công cộng, đặc biệt là hệ thống công viên cây xanh công cộng chưa thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch...

Bên cạnh đó, quy mô dân số tại quy hoạch chi tiết cũng chưa phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ tại quy hoạch phân khu; chưa đề xuất cụ thể nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị... - ông Tú dẫn chứng.

Trong khi đó, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng chính là căn cứ quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cho các đô thị, nông thôn và khu chức năng. Theo quy định pháp luật hiện hành, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng bao gồm cấp độ: Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; được lập, phê duyệt theo hướng cụ thể, chi tiết hóa dần để làm cơ sở quản lý tổng thể phát triển đô thị, khu vực trong đô thị và kiểm soát dự án đầu tư xây dựng.

Đơn cử như liên quan đến vướng mắc của địa phương, khi làm việc với Tổ công tác của Chính phủ, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư như giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tại định cư... Bởi tại Đồng Nai hiện còn nhiều dự án lớn đang gặp khó khăn do bất cập của các đồ án quy hoạch như đồ án quy hoạch chung thành phố Biên Hoà. 

Do đó, địa phương này cũng kiến nghị Bộ Xây dựng tham mưu Thủ tưởng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho UBND tỉnh lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa. Đây là yếu tố quan trọng để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án bất động sản trên địa bàn cũng như dự án trọng điểm - ông Cao Tiến Dũng bày tỏ. Đây cũng là chuyện đang xảy ra tại nhiều địa phương khác trên toàn quốc.

Thực hiện theo chức năng quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng đã chủ động tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Quyết định số 1398/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng; Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Đồng thời, đến nay, Quy hoạch tổng thể quốc gia cũng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phần lớn các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt hoặc đang được thẩm định.

Theo báo cáo số 2980/BC- BKHĐT ngày 19/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai công tác quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 108/NQ-CP, hiện có 18 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, 8 quy hoạch đã trình  phê duyệt và 48 quy hoạch tỉnh đã và đang thẩm định.

Đáng chú ý, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững (bao gồm chỉ đạo của Thủ tướng đối với việc quy hoạch gắn với thủ tục đầu tư), Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 2309/BXD-QHKT ngày 05/6/2023 về rà soát lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị, để tiếp tục tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, thời gian tới, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ cần đạo thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị; quy hoạch chung xây dựng khu chức năng; quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; quy hoạch chung xây dựng xã để phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh...

địa phương cần tổ chức rà soát các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã được lập, phê duyệt trên địa bàn đồng thời với việc rà soát những dự án chậm triển khai, đã bị thu hồi để điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật; rà soát, bổ sung nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị (nếu có). Đồng thời, bảo đảm sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch để thực hiện quản lý phát triển đô thị và lập dự án đầu tư xây dựng hiệu quả, đồng bộ.

Cùng với việc khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt, trình phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định pháp luật, làm cơ sở đề xuất và lập dự án đầu tư xây dựng, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, Quyết định số 1398/QĐ-TTg, Nghị quyết số 108/NQ-CP.

Qua đó, nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt - Bộ Xây dựng đề xuất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục