Được trả lương bằng ngoại tệ, tính đóng BHXH thế nào?

08:51' - 28/12/2020
BNEWS Người lao động có tiền lương ghi trong hợp đồng bằng ngoại tệ thì tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam.

 

Ông Vũ Văn Trực làm việc cho công ty nước ngoài, đóng BHXH từ tháng 3/1999 đến tháng 11/2020. Từ năm 2002 đến năm 2006 công ty trả lương bằng USD.

Ông Trực hỏi, tháng 10/2021 ông đủ 60 tuổi 3 tháng thì tỷ giá USD/đồng Việt Nam áp dụng để tính lương đóng BHXH cho thời gian nêu trên như thế nào?
Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người lao động có tiền lương ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày mồng 2/1 cho 6 tháng đầu năm và ngày mồng 1/7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
Vấn đề quy đổi tiền đã đóng BHXH bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam từng thời kỳ trước ngày 1/1/2007, BHXH Việt Nam đã có Văn bản số 2949/BHXH-CSXH ngày 17/9/2020 về việc chuyển đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp danh mục tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ và tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với các ngoại tệ khác từ năm 1990 đến nay để có căn cứ thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động theo quy định. Sau khi có văn bản trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện chung.

>>>Có được cộng dồn tất cả thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ hưu?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục