EVNICT nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin

10:15' - 05/07/2021
BNEWS EVNICT đang tập trung hiện đại hoá quy trình, phương pháp phát triển phần mềm bằng việc đảm bảo tiến độ xây dựng và triển khai phần mềm, nâng cao chất lượng các phiên bản phát hành.

Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đang tập trung nâng cấp các phần mềm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người dùng về các dịch vụ công nghệ thông tin (Service desk) bằng việc tái cấu trúc hoạt động quản lý dịch vụ về công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông dùng riêng do EVNICT cung cấp.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý hỗ trợ vận hành dịch vụ hạ tầng CNTT, viễn thông dùng riêng và các phần mềm dùng chung.

Theo đó, năm nay, EVNICT đặt mục tiêu triển khai Service desk đối với dịch vụ hỗ trợ về CNTT, viễn thông dùng riêng. Năm 2022 sẽ tích hợp Service desk với Jira, Ứng dụng người lao động/Digital Office mobile.

Từ năm 2023-2025, Công ty sẽ tối ưu hệ thống, nghiên cứu ứng dụng các công cụ giải pháp hỗ trợ người dùng tự động trong một số trường hợp phổ biến.

EVNICT cho biết, Công ty đang tập trung hiện đại hoá quy trình, phương pháp phát triển phần mềm bằng việc đảm bảo tiến độ xây dựng và triển khai phần mềm, nâng cao chất lượng các phiên bản phát hành.

Bên cạnh đó, thống nhất kiến trúc, nền tảng công nghệ phát triển phần mềm trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ mới theo hướng triển khai trên Cloud.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số, EVNICT đã hoàn thành kế hoạch đào tạo phục vụ chuyển đổi số trong năm 2021; Đang triển khai đào tạo chuyên sâu về AI&BigData cho đội ngũ kỹ thuật; Xây dựng đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số và an ninh bảo mật.

Cùng với đó, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong đơn vị; Xây dựng kế hoạch chi tiết các nhiệm vụ thực hiện; Theo dõi, giám sát, đôn đốc và báo cáo, đánh giá.

Sau khi đánh giá hiệu quả giai đoạn 1 phần mềm “Hệ thống truyền thông nội bộ, EVNICT kết nối hạ tầng các trung tâm dữ liệu của 5 Tổng công ty điện lực vào hệ thống EVN’s Cloud; Từng bước dịch chuyển các phần mềm dùng chung lên EVN’s Cloud.

Bên cạnh đó, Công ty mở rộng triển khai các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn như CMIS, PMIS- OMS, ERP, EVNHES, Digital Office, HRMS, IMIS tới các Tổng công ty.

Đồng thời trình EVN đề cương dự toán thuê tư vấn "Xây dựng cơ sở dữ liệu dữ liệu dùng chung cho 7 phần mềm dùng chung lớn"; Xây dựng cổng dữ liệu chia sẻ bộ mã dùng chung trong toàn EVN; Áp dụng platform cho các phần mềm mới/nâng cấp do EVNICT phát triển…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục