EVNSPC đảm bảo toàn an phòng, chữa cháy trong dịch COVID-19

10:14' - 04/10/2021
BNEWS Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chuẩn bị các phương án chủ động trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước khi COVID-19 bùng phát tại phía Nam.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chuẩn bị các phương án chủ động trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước khi COVID-19 bùng phát tại phía Nam.

Theo đó, EVNSPC triển khai kế hoạch từ tháng 3/2021 và chỉ đạo các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam triển khai thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thực hiện các văn bản mới ban hành của Bộ Công an; khắc phục các tồn tại, thiếu sót hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với các công trình điện; rà soát và khắc phục các tồn tại qua kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị.

Đa số đơn vị thực hiện tốt kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định; kiểm tra theo định kỳ hệ thống báo cháy và các phương tiện chữa cháy; mở sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy để đảm bảo tình trạng sẵn sàng làm việc của các phương tiện chữa cháy do đơn vị quản lý.

Tuy bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, EVNSPC cũng đã kịp thời kiểm tra việc thực hiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 4 đơn vị điện lực trực thuộc. Ngoài ra, các đơn vị cơ sở tự kiểm tra nội bộ được 968 lượt; cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương kiểm tra ngành điện được 90 lượt. Sau các đợt kiểm tra, EVNSPC và các đơn vị đã thông báo kết quả, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại đã được đoàn kiểm tra kiến nghị.

Ngoài ra, EVNSPC đã tổ chức được 68 lớp huấn luyện nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy với gần 2.500 người tham gia. Các đơn vị điện lực trực thuộc tại 21 tỉnh thành phía Nam đã lập 343 phương án chữa cháy và 180 phương án cứu nạn cứu hộ đảm bảo theo quy định. Đến nay các đơn vị đã tổ chức thực tập được 212 phương án chữa cháy và 94 phương án cứu nạn cứu hộ.

Hầu hết các phương án được xây dựng sát với thực tế, đặc thù tại từng đơn vị. EVNSPC cũng đã đầu tư trên 9 tỷ đồng để mua sắm các phương tiện phòng cháy chữa cháy; thực hiện huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ.

Về quản lý, kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy, EVNSPC đã thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 cho nhà và công trình-trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

Tại địa phương, các đơn vị điện lực trực thuộc EVNSPC còn tổ chức phối hợp với công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ký kết được 78 quy chế phối hợp liên đến phòng cháy chữa cháy với địa phương; tổ chức nhiều đợt hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ cũng như tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở và tập thể người lao động để nắm bắt, hiểu biết được phương án chữa cháy cơ sở nhằm sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục