1. >

GAS chốt quyền tạm ứng cổ tức 23% bằng tiền

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng công ty khí Việt Nam - PV Gas vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện thanh toán cổ tức tiền mặt tỷ lệ 23%.

GAS chốt quyền tạm ứng cổ tức 23% bằng tiền

Tổng công ty khí Việt Nam - PV Gas (GAS) thông báo ngày 30/8 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện thanh toán cổ tức tiền mặt tỷ lệ 23%, bao gồm 13% là cổ tức của đợt 3 năm 2018 và 10% cổ tức 2019.

Ngày giao dịch không hưởng quyền 29/8 và ngày thanh toán 30/9.

Với hơn 1,9 tỷ cp đang lưu hành, tổng công ty dự chi khoảng 4.400 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif