Hà Nam tạo sẵn mặt bằng tại các khu công nghiệp để thu hút nhà đầu tư

08:54' - 14/09/2020
BNEWS Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhằm tạo mặt bằng sẵn có để tiếp nhận dự án đầu tư.

Theo ông Trần Văn Kiên, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, từ đầu năm đến nay, các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã thu hút được 33 dự án. Theo đó, có 22 dự án FDI và 11 dự án trong nước; điều chỉnh cho 105 lượt dự án. 

Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là gần 560 triệu USD và trên 1.050 tỷ đồng. Trong số các dự án thu hút mới, có 14 dự án thuộc ngành công nghiệp chế tạo, 14 dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ và 5 dự án thuộc ngành khác.
Như vậy, đến nay, tại các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có 450 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó, có 277 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là gần 3.887,8 triệu USD và 173 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký là gần 30.575 tỷ đồng.
Ông Trần Văn Kiên cho biết, để tiếp tục thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn, tỉnh Hà Nam tăng cường hỗ trợ các Công ty kinh doanh hạ tầng giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhằm tạo mặt bằng sẵn có để tiếp nhận dự án đầu tư.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp, đôn đốc các ngành, đơn vị có liên quan thúc đẩy xây dựng đồng bộ và cung cấp ổn định các dịch vụ hỗ trợ cho phát triển công nghiệp như: điện, nước, dịch vụ viễn thông,… hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động, tư vấn, phổ biến chính sách, pháp luật cho người lao động.
Cụ thể là phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong việc nâng cao chất lượng điện cung cấp cho các doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc cắt điện, cắt điện không báo trước; đôn đốc, yêu cầu các đơn vị cung cấp nước sạch nâng cao chất lượng nước, đảm bảo đủ áp lực khi cung cấp cho các doanh nghiệp.
Cùng đó, phối hợp với các tổ chức cung ứng nhân lực được cấp phép để tuyển dụng lao động, nhất là lao động có trình độ cao cho các doanh nghiệp; Hỗ trợ, tạo điều kiện giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động.
Đặc biệt, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin, trao đổi với đại diện của các tổ chức xúc tiến đầu tư như: Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc, Jetro (Nhật Bản), Kotra (Hàn Quốc)… để giới thiệu và mời các nhà đầu tư về đầu tư tại các Khu công nghiệp Hà Nam.
Đồng thời tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các mục tiêu quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện rà soát, kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư về việc thực hiện dự án đúng theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp; kiểm tra các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động.
Ngoài ra, tăng cường quản lý về quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường Khu công nghiệp, quản lý lao động, hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp về công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của các Khu công nghiệp; tiếp tục rà soát các dự án đầu tư không đảm bảo tiến độ, những dự án hoạt động không hiệu quả tham mưu UBND tỉnh Hà Nam hướng giải quyết phù hợp./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục