Hà Nội kiểm tra giám sát hơn 360 sản phẩm OCOP

16:26' - 20/10/2021
BNEWS UBND thành phố Hà Nội đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Hà Nội, nhằm giải quyết khiếu nại, khắc phục những bất cập trong quản lý sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Theo đó, trong quý IV/2021, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của thành phố kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất của 50 chủ thể có sản phẩm OCOP đã được UBND thành phố công nhận giai đoạn 2018-2020. Số sản phẩm đã được công nhận OCOP sẽ được kiểm tra, giám sát trong đợt này là hơn 360 sản phẩm.


Cụ thể, Đoàn sẽ kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP đã được thành phố công nhận về việc tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và quy định có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.
Trong quá trình thực hiện, đoàn sẽ lập biên bản đối với từng tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát; phối hợp với đơn vị có chức năng phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định; thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra, giám sát sản phẩm theo phân ngành, nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, thảo dược theo quy định.
Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có những dấu hiệu, hành vi vi phạm, đoàn sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm làm cơ sở đề xuất, kiến nghị sở quản lý chuyên ngành sản phẩm thành phố (công thương, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ) và UBND cấp huyện để xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
Theo ông Nguyễn Văn Chí, sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các chủ thể sản xuất, nhất là việc làm sáng tạo, ứng dụng phần mềm trong đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, trong 2 năm qua (2019-2020), Hà Nội đã tổ chức đánh giá, công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP; trong đó, có 306 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao, chiếm 29%; 731 sản phẩm 4 sao, chiếm 69,4%; 17 sản phẩm tiềm năng 5 sao, chiếm 1,6% của 74 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã và 99 hộ sản xuất, kinh doanh, giải quyết tạo việc làm được hơn 5.000 lao động khu vực nông thôn…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục