Hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”

07:25' - 09/10/2021
BNEWS Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho người lao động của doanh nghiệp thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” tại các tỉnh, thành đang giãn cách theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, đối tượng hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020) có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Hỗ trợ một lần tối đa 1 triệu đồng/người trong thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 đến 31/10.
Nguồn kinh phí thực hiện do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và bảo đảm sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 1 tỷ đồng. 

Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, số dư tích lũy còn dư dưới 1 tỷ đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp bù để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp đủ cho công đoàn cơ sở.
Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp hỗ trợ và bảo đảm sau khi cấp hỗ trợ số dư tại đơn vị còn tối thiểu 5 tỷ đồng.
Trường hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn số dư tích lũy còn dưới 5 tỷ đồng, Tổng Liên đoàn cấp bù. 

Tổng Liên đoàn chỉ đạo công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thẩm định cấp kinh phí.
Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để chi hỗ trợ.
Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) thống nhất với chủ doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp. 

Đồng thời công đoàn cơ sở (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục