1. >

Hoạt động ngân hàng năm 2019: Triển vọng ổn định và tăng trưởng bền vững

Facebook Share

BNEWS.VN Các tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh năm nay tăng cao hơn so với năm trước, huy động vốn đến cuối năm nay kỳ vọng tăng trưởng cao hơn so với cuối năm 2018.

Hoạt động ngân hàng năm 2019: Triển vọng ổn định và tăng trưởng bền vững

Các tổ chức tín dụng đánh giá mức độ rủi ro tổng thể của khách hàng trong quý III/2019 có xu hướng giảm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Theo kết quả cuộc điều tra “Xu hướng kinh doanh” mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành vào tháng 9/2019 thì tình hình kinh doanh năm nay tiếp tục có cải thiện tốt, các tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh năm nay tăng cao hơn so với năm trước, huy động vốn đến cuối năm nay kỳ vọng tăng trưởng cao hơn so với cuối năm 2018.

Các tổ chức tín dụng đánh giá mức độ rủi ro tổng thể của khách hàng trong quý III/2019 có xu hướng giảm so với quý II/2019.

Ở thời điểm cuối quý III/2019, 80,39% tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng ở mức ”bình thường”; 15,69% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro ở mức ”thấp”.

Nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục được nhận định tiềm ẩn rủi ro cao nhất trong các nhóm khách hàng, nhưng mức độ rủi ro được đánh giá đã có xu hướng giảm so với quý trước. Trong khi nhóm khách hàng được đánh giá có rủi ro thấp nhất là các tổ chức tín dụng.

Dự báo trong quý IV/2019, có 79,4% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng “không thay đổi”; 12,8% tổ chức tín dụng quan ngại rủi ro “tăng nhẹ”; 7,8% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro “giảm”.

Dự báo tổng thể năm 2019 so với năm 2018, các tổ chức tín dụng đã có sự điều chỉnh kỳ vọng theo hướng tích cực hơn với 60% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng ở mức “ổn định”, 20% tổ chức tín dụng dự báo “giảm”.

Tình hình xử lý nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng từng bước được cải thiện với 27,6% tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình “giảm” trong quý III/2019 và 28,9% tổ chức tín dụng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ “giảm” trong Quý IV/2019 (cao hơn tỷ lệ tương ứng 27,4-26,9% ghi nhận tại kỳ điều tra tháng 6/2019).

Dư nợ tín dụng kỳ vọng tăng trưởng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2019.

Huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 4,39% trong Quý IV/2019 và tăng 13,06% trong năm 2019, điều chỉnh giảm 0,42% so với mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước (nhưng vẫn cao hơn mức tăng thực tế 12,45% của năm 2018).

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 4,85% trong Quý IV/2019 và tăng 13,61% trong năm 2019, đã điều chỉnh giảm 0,72% so với mức bình quân kỳ vọng 14,33% ghi nhận tại kỳ điều tra trước (thấp hơn mức tăng thực tế 13,88% của năm 2018).

Các tổ chức tín dụng liên tục điều chỉnh giảm kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng trong năm 2019 qua các kỳ điều tra từ 15,27% xuống còn 13,61% (tháng 9/2019), gần sát với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2019.

Kết quả điều tra cho thấy, tình hình kinh doanh quý III/2019 theo nhận định của các tổ chức tín dụng tiếp tục có cải thiện rõ nét hơn so với quý II/2019 (76,5% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn, trong đó 20,6% là ”cải thiện nhiều”).

Dự kiến trong thời gian tới, 82,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ ”cải thiện” trong quý IV/2019 và 87,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2019 ”cải thiện” hơn so với năm 2018, trong đó 28,4-29,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện nhiều” (cao hơn so với tỷ lệ 20-27,4% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2019).

Dự kiến đến cuối năm 2019, 91% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2018, 3% tổ chức tín dụng kỳ vọng không đổi và 6% tổ chức tín dụng lo ngại suy giảm.

Các nhân tố khách quan và chủ quan được các tổ chức tín dụng đánh giá là có cải thiện hơn so với quý trước.

Trong các nhân tố khách quan thì “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng” tiếp tục được đánh giá là cải thiện tốt hơn các nhân tố khác; trong các nhân tố chủ quan, “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của tổ chức tín dụng” và “Năng lực tài chính của tổ chức tín dụng” được đánh giá là cải thiện tích cực nhất trong quý III/2019.

Dự kiến cho năm 2019, hầu hết các tổ chức tín dụng thống nhất nhận định và kỳ vọng 2 nhân tố chủ quan “Năng lực tài chính của tổ chức tín dụng” cùng với “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của các tổ chức tín dụng” và nhân tố khách quan “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng” cùng với “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” sẽ tiếp tục được cải thiện rõ nét nhất.

Tuy nhiên, nhân tố “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng” trong năm 2019 được đánh giá có dấu hiệu cải thiện với tốc độ chậm lại so với năm 2018.

Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng tiếp tục được nhận định tăng trưởng tích cực trong Quý III/2019, nhưng mức tăng thấp hơn so với kỳ vọng.

Nhu cầu vay vốn tiếp tục được nhận định ở mức cao hơn nhu cầu thanh toán, thẻ và nhu cầu gửi tiền. 68-73% tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng (vay vốn, gửi tiền, thanh toán và thẻ) sẽ gia tăng trong quý IV/2019 và trong cả năm 2019 so với năm T 2018.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tại thời điểm cuối Quý III/2019 tiếp tục ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ.

Dự báo trong quý tới và cả năm 2019, 45,6%-55% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện đối với cả VND và ngoại tệ.

Dự báo cho năm 2020, 58% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện so với năm 2019.

Phần lớn các tổ chức tín dụng cho biết đã giữ ổn định (72%) hoặc điều chỉnh tăng nhẹ (20%) giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ trong Quý III/2019.

Dự kiến Quý IV/2019, cả năm 2019 và cả năm 2020, có tương ứng 74%; 59% và 60,6% tổ chức tín dụng dự kiến giữ “ổn định”; 3%; 6,9% và 7,1% tổ chức tín dụng dự kiến điều chỉnh “giảm” giá bình quân sản phẩm dịch vụ.

Theo kết quả điều tra, 22,55% tổ chức tín dụng cho biết ở thời điểm hiện tại (tháng 9/2019) đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc và 59,7% tổ chức tín dụng dự kiến tuyển thêm lao động trong Quý IV/2019.

Tính đến cuối năm 2019 so với cuối năm 2018, 62,8% tổ chức tín dụng cho biết đã hoặc sẽ tuyển thêm lao động (thấp hơn tỷ lệ dự kiến 64,6% đưa ra tại cuộc điều tra tháng 6/2019); 28,4% tổ chức tín dụng dự kiến giữ nguyên số lượng lao động và có 8,8% tổ chức tín dụng dự kiến cắt giảm lao động./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Gần 1 tuần qua, hàng vạn người dân Thủ đô phải sống trong trạng thái hoang mang, lo lắng khi phải dùng nguồn nước không đảm bảo, đục ngầu và có mùi khét. Điều đáng buồn là sự việc do người dân phát hiện, kêu cứu nhưng sau nhiều ngày vẫn không có động thái nào từ công ty cung cấp nước sạch và những cơ quan có liên quan của Hà Nội.

ncif