HOSE “Rung chuông vì Bình đẳng giới”

17:55' - 09/03/2021
BNEWS Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ năm 2021 (8/3), ngày 9/3, cùng với 105 sở giao dịch chứng khoán trên thế giới, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã “Rung chuông vì Bình đẳng giới”.

Đây là lần thứ hai, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tham gia chiến dịch này. Chiến dịch nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy bình đẳng giới, hướng tới đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao nhận thức về việc thực hiện Các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (viết tắt là WEPs).
Sự kiện năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến, do chương trình WeEmpower Asia của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và IFC thực hiện.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam cho biết “Bình đẳng giới là thước đo sự văn minh và tiến bộ của một xã hội. Chúng ta tổ chức lễ rung chuông tại một trong những sàn giao dịch năng động nhất Việt Nam là một trong những nỗ lực chung của Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam, UN Women, phái đoàn Liên minh châu Âu và IFC trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam”.
Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women nhấn mạnh: “Các công ty thực hiện tốt bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng sẽ gia tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, bởi bình đẳng giới mang lại kết quả kinh doanh tốt và là giải pháp kinh tế thông minh.

Sở giao dịch chứng khoán, các công ty niêm yết và các nhà đầu tư là nhân tố quan trọng thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong thị trường vốn, góp phần xây dựng nền kinh tế và xã hội thịnh vượng”.
Bà Nguyễn Thị Việt Hà, thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trong năm 2020, đại dịch COVID-19 có tác động đến tình hình phát triển kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả tài chính của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong các doanh nghiệp hàng đầu có nữ lãnh đạo thì có đến 80% các doanh nghiệp có kết quả, hoạt động kinh doanh ổn định. Điều này cho thấy các lãnh đạo nữ đang khẳng định mình trong việc vượt qua những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp”./.

>>Đại dịch COVID-19 khoét sâu tình trạng bất bình đẳng giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục