1. >

SBT muốn bán toàn bộ 61,6 triệu cổ phiếu quỹ

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) vừa thông qua phương án bán toàn bộ hơn 61,6 triệu cổ phiếu quỹ.

SBT muốn bán toàn bộ 61,6 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) vừa thông qua phương án bán toàn bộ hơn 61,6 triệu cổ phiếu quỹ nhằm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và cơ cấu lại nguồn vốn.

Thời gian giao dịch dự kiến sau 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ và tổng thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nguyên tắc xác định giá theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) và được phép giao dịch ngoài biên độ giá giao dịch quy định theo Quy chế giao dịch của HoSE.

Giá bán sẽ do HĐQT quyết định nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định theo Luật doanh nghiệp và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif