SBT muốn bán toàn bộ 61,6 triệu cổ phiếu quỹ

07:27' - 23/08/2019
BNEWS Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) vừa thông qua phương án bán toàn bộ hơn 61,6 triệu cổ phiếu quỹ.

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) vừa thông qua phương án bán toàn bộ hơn 61,6 triệu cổ phiếu quỹ nhằm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và cơ cấu lại nguồn vốn.

Thời gian giao dịch dự kiến sau 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ và tổng thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nguyên tắc xác định giá theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) và được phép giao dịch ngoài biên độ giá giao dịch quy định theo Quy chế giao dịch của HoSE.

Giá bán sẽ do HĐQT quyết định nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định theo Luật doanh nghiệp và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục