Hướng dẫn hộ kinh doanh khai, nộp thuế khoán năm 2021

09:42' - 30/11/2020
BNEWS Để hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán chủ động khai và nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn việc khai và nộp lệ phí môn bài, khai và nộp thuế khoán năm 2021 cho các hộ kinh doanh.

Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh
Theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 9/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán được miễn lệ phí môn bài bao gồm: HKD có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; HKD không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định; HKD lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Mức thu đối với HKD thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài như sau: HKD có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm nộp 1 triệu đồng/năm; HKD có doanh thu trên 300 - 500 triệu đồng/năm nộp 500 nghìn đồng/năm; HKD có doanh thu trên 100 - 300 triệu đồng/năm nộp 300 nghìn đồng/năm.
HKD nộp thuế theo phương pháp khoán không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2020 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh (trừ hoạt động cho thuê tài sản) để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2021 cho từng địa điểm kinh doanh.
Trường hợp HKD đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại trong năm 2021 không xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế của HKD cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.
HKD trong trường hợp này nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2021 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 6 tháng cuối năm 2021 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
HKD nộp thuế theo phương pháp khoán nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/1/2021. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/1/2021. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.
Khai, nộp thuế khoán đối với hộ kinh doanh
HKD khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2020 đến ngày 5/12/2020. Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
Đối với HKD nộp thuế theo phương pháp khoán, nếu có sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2021 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.
Về nộp thuế đối với HKD nộp thuế khoán, theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội, người nộp thuế nộp tờ khai thuế ổn định đầu năm theo mẫu đến tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2020.
HKD mới ra kinh doanh, hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế phát sinh trong năm đến đội thuế liên xã phường chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh.
HKD sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn theo quý đến bộ phận “một cửa” của chi cục thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn.
HKD sử dụng hóa đơn lẻ của cơ quan thuế nộp Tờ khai thuế phát sinh cùng với hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ theo đúng quy định.
Khi nộp thuế khoán, HKD có thể trực tiếp nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế. Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến HKD chậm nhất là ngày 20/1/2021, hoặc ngày 20 hàng tháng đối với HKD mới ra kinh doanh trong năm.
Thời hạn nộp tiền đối với các khoản thuế, phí nộp hàng tháng của HKD chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh, hoặc có thay đổi hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.
Sau khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là giấy nộp tiền có xác nhận của ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước hoặc chứng từ điện tử (nếu nộp thuế điện tử) để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp HKD nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì HKD sẽ nhận được biên lai nộp tiền từ tổ chức ủy nhiệm thu.

Tiếp nhận ý kiến phản hồi
HKD nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán thì liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp theo các cách sau:
- Liên hệ trực tiếp với đội thuế liên xã phường.
- Liên hệ trực tiếp với bộ phận “một cửa” của chi cục thuế.
- Gọi điện thoại đến bộ phận hỗ trợ người nộp thuế của chi cục thuế được niêm yiết công khai tại bộ phận “một cửa” của chi cục thuế.
- Gửi văn bản đến cơ quan thuế các cấp.
- Gửi ý kiến theo hòm thư điện tử của chi cục thuế được niêm yiết công khai tại bộ phận “một cửa” của chi cục thuế.
Cơ quan thuế có trách nhiệm giải đáp chậm nhất là trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi.
Để biết thông tin, người nộp thuế có thể truy cập địa chỉ:
http://gdt.gov.vn; http://kekhaithue.gdt.gov.vn

>>>Hướng dẫn trình tự, thủ tục khoanh nợ theo quy định mới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục