Kho bạc nhà nước Hà Nội hướng tới "kho bạc số"

13:39' - 25/06/2024
BNEWS Nhiều khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau và hậu kiểm tiếp tục được Kho bạc Nhà nước Hà Nội tăng cường trong thời gian tới.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội cho biết, với mục tiêu mọi giao dịch qua hệ thống kho bạc đều được số hóa, đơn vị này sẽ chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán sang phương thức kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ và thanh tra trong cơ chế quản lý rủi ro, quản lý giám sát hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước các quận, huyện và các đơn vị sử dụng ngân sách. 

Theo đó, nhiều khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau và hậu kiểm tiếp tục được Kho bạc Nhà nước Hà Nội tăng cường trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan thu tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước tại các điểm giao dịch của hệ thống ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu.

 
Ngoài ra, các ngân hàng thương mại thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho các cán bộ làm công tác thu ngân sách nhà nước, giúp giảm thiểu các sai sót khi hạch toán các khoản thu tại ngân hàng; thực hiện đúng quy trình thu nộp ngân sách nhà nước. Các ngân hàng thương mại thực hiện ủy nhiệm thu đối chiếu số liệu cuối ngày đúng thời gian quy định, hạch toán số thu vào tài khoản chuyên thu và truyền dữ liệu sang Kho bạc Nhà nước kịp thời theo thỏa thuận đã ký kết.

Đặc biệt, các cơ quan trong ngành Tài chính Thủ đô cùng các ngân hàng tiếp tục tăng cường hợp tác, nâng cao trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Với mục tiêu hướng đến “Kho bạc số”, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã từng bước chuyển đổi phương thức hoạt động nhằm thực hiện Chiến lược Phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn, phối hợp với 16 hệ thống ngân hàng thương mại như: Agribank, VietinBank, VietcomBank, BIDV, MB… mở rộng tài khoản chuyên thu.

Đến nay, tổng số tài khoản chuyên thu và thanh toán song phương điện tử của Kho bạc Nhà nước Hà Nội tại các ngân hàng thương mại cổ phần lên đến 250 tài khoản.

Việc phối hợp thu giữa cơ quan thu, Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại đã đảm bảo đơn giản hóa quy trình, thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Điều này cũng khẳng định, việc cải cách của Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã theo đúng mục tiêu và yêu cầu đặt ra.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã luôn chủ động, tích cực tham mưu, kiến nghị về mức thu, tỷ lệ thu (phí, lệ phí), cách phân chia nội dung, khoản thu ngân sách phù hợp với nhiệm vụ chi được phân cấp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã đảm bảo việc hoàn thuế điện tử cho các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, chính xác và an toàn. Việc chuyển từ hoàn thuế bằng phương pháp thủ công sang hoàn thuế điện tử đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Về kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước Hà Nội cho biết, đến nay, đơn vị đã cung cấp 11/11 thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong đó, 9/11 thủ tục đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ hồ sơ giao dịch được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn. Không có trường hợp nào đơn vị giao dịch phản ánh hoặc kiến nghị với Kho bạc Nhà nước Hà Nội về chất lượng dịch vụ hoặc thái độ phục vụ của công chức.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội còn thực hiện thành công Chương trình thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung và quy trình liên thông giữa các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến – Tabmis – Thanh toán điện tử với ngân hàng. Đây là bước tiến tiếp theo trong tiến trình hiện đại hóa kho bạc, hoàn thiện mô hình thanh toán tập trung của Kho bạc Nhà nước, phù hợp với lộ trình xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán số quốc gia và cũng là bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục