Khoảng 2,96 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp từ tháng 1/2022

16:02' - 05/01/2022
BNEWS Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, cả nước có hơn 2,96 triệu người được thụ hưởng do tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp với tổng kinh phí tăng thêm trong 1/2022 gần 1.052 tỷ đồng.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, với việc điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ, dự kiến, cả nước có trên 2,96 triệu người được thụ hưởng, với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 gần 1.052 tỷ đồng.

Đối tượng được điều chỉnh là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật...

 

Trong số này, khoảng 904,9 nghìn người hưởng từ nguồn ngân sách nhà nước được điều chỉnh với tổng số kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 hơn 257,3 tỷ đồng (trong đó, số người hưởng lương hưu được điều chỉnh là 632,4 nghìn người với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 gần 202,8 tỷ đồng).

Hơn 2 triệu người hưởng từ nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội được điều chỉnh với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 trên 794,4 tỷ đồng (trong đó, số người hưởng lương hưu được điều chỉnh là 1,98 triệu người với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 trên 781,7 tỷ đồng).
Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, việc Chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đã thể hiện ý nghĩa nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với những người về hưu và người hưởng trợ cấp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục