Giải ngân gần 1.754 tỷ đồng cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

16:16' - 22/12/2021
BNEWS Chi nhánh NCHSXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho 2.183 lượt người sử dụng lao động với số tiền gần 1.754 tỷ đồng để trả lương cho 466.902 lượt người lao động.
Số liệu trên được Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cập nhật đến ngày 21/12/2021.
Trong đó, giải ngân 251 tỷ đồng cho 1.190 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 70.271 lượt người lao động; giải ngân 1.408 tỷ đồng cho 810 lượt người sử dụng lao động để trả lương phục hồi sản xuất cho 372.382 lượt người lao động và giải ngân 94 tỷ đồng cho 183 lượt người sử dụng lao động để trả lương phục hồi sản xuất trong lĩnh vực hoạt động vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng cho 24.249 lượt người lao động.
Đây là kết quả ghi nhận sau thời gian triển khai Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Theo Nghị quyết 126/NQ-CP, chính sách cho vay trả lương ngừng việc được sửa đổi, bổ sung như sau: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
Đối với cho vay trả lương phục hồi sản xuất được sửa đổi, bổ sung như sau: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động.
Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
So với Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP đã bỏ điều kiện người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn./.

>>Hưng Yên: 23 doanh nghiệp được vay vốn trả lương cho lao động ngừng việc


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục