Kiểm tra các lĩnh vực có rủi ro cao về thất thu thuế

09:20' - 28/10/2020
BNEWS Theo Giám đốc Sở Tài chính Bắc Giang Nguyễn Tiến Cơi, từ nay đến năm 2025 tỉnh thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước, từng bước tiến tới tự cân đối chi thường xuyên. 

Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng thu ngân sách bình quân/năm trên địa bàn (trừ thu tiền sử dụng đất) đạt từ 15% trở lên trong giai đoạn 2021 – 2025. Từ đó, từng bước nâng tỷ lệ bảo đảm chi thường xuyên ngân sách nhà nước của địa phương.
Để đạt mục tiêu, tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm nhanh, giảm mạnh các rào cản, khó khăn trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững vào ngân sách.
Tỉnh chú trọng thực hiện tốt tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; quan tâm phát triển kinh tế và số thu ngân sách bền vững lâu dài. Trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tỉnh quan tâm đúng mức chỉ tiêu số thu nộp ngân sách, nhất là chỉ tiêu số thu nộp ngân sách trên đơn vị diện tích đất sử dụng.
Tỉnh tăng cường sự phối hợp của các cấp, ngành, cơ quan thuế, hải quan đối với từng lĩnh vực, khu vực thu thuế, phí, lệ phí. Cơ quan thuế, hải quan tập trung thực hiện các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước hằng năm; tăng cường quản lý thu, có các giải pháp phát triển nguồn thu, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế.
Cùng với đó, định kỳ hằng tháng rà soát các khoản thu, các lĩnh vực, khu vực thu còn dư địa, chưa được quản lý chặt chẽ để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, nhất là các lĩnh vực hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, thương mại điện tử, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vận tải, chuyển nhượng đất đai, chuyển nhượng dự án, cho thuê nhà xưởng…
Cơ quan thuế, hải quan ở tỉnh quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế đến người nộp thuế, ngành Thuế Bắc Giang nâng cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, khu vực có rủi ro cao về thất thu thuế…
Năm 2020 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang dự kiến đạt trên 10.000 tỷ đồng, mặc dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 và dự toán thu tiền sử dụng đất giảm mạnh. Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cả giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt gần 35.800 tỷ đồng.

Thu nội địa (trừ thu tiền sử dụng đất) của tỉnh trong 5 năm qua tăng bình quân 18,2%/năm. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, thu từ khu vực trực tiếp sản xuất, kinh doanh chiếm tỷ trọng ngày càng lớn và tốc độ tăng cao.
Tuy nhiên số thu ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Giang chưa thật sự bền vững, thu tiền sử dụng đất còn chiếm tỷ trọng lớn. Mặc dù thu cân đối nội địa (trừ thu tiền sử dụng đất) của tỉnh tăng nhanh những năm qua, chiếm tỷ lệ bảo đảm chi thường xuyên lên mức 46,8% năm 2020.Nhưng, mục tiêu phấn đấu bảo đảm tự chủ chi thường xuyên của tỉnh còn phải rất nỗ lực trong thời gian tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục