Kiên Giang đầu tư hơn 24 tỷ đồng cho phát triển kinh tế tập thể

14:38' - 22/02/2024
BNEWS Năm 2024, tỉnh Kiên Giang tập trung hơn 24 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đổi mới sáng tạo trong quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong số đó, kinh phí hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp hơn 15 tỷ đồng.

 

Tỉnh lập kế hoạch thành lập mới 15 hợp tác xã, trong đó, có 13 hợp tác xã nông nghiệp và 50 tổ hợp tác gắn với xây dựng cánh đồng lớn; đặt mục tiêu trên 88% hợp tác xã trên địa bàn sản xuất kinh doanh có lãi.

Tỉnh dựng 20 mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Dự kiến hơn 80% trong tổng số tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh cho biết, tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh hỗ trợ phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực, nâng lên năng lực cạnh tranh trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Theo đó, các ngành chức năng hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã về tập huấn cho người dân có nhu cầu thành lập tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời lồng ghép phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Cùng với đó, tổ chức tập huấn hỗ trợ thành lập từ việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách hợp tác xã; hỗ trợ các hợp tác xã đang hoạt động, hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển, mở rộng. Song song, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tiếp đến, các ngành chức năng tỉnh hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường như: kịn phí tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong nước; chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm cho các tổ chức kinh tế tập thể tại các địa phương…

Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho 4 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông, lâm, ngư và diêm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các văn bản liên quan.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, năm 2023 đã thành lập mới 34 hợp tác xã, nâng lên đến nay toàn tỉnh có 457 hợp tác xã nông nghiệp, gồm: 353 hợp tác xã trồng trọt, 102 hợp tác xã thủy sản và 2 hợp tác xã chăn nuôi; tổng vốn điều lệ là 148.836 triệu đồng, với hơn 33.000 thành viên, diện tích sản xuất 58.767 ha.

Ngoài ra, tỉnh hiện có 39 trang trại đăng ký hoạt động theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông quy định tiêu chí kinh tế trang trại, gồm: 36 trang trại chăn nuôi, 2 trang trại thủy sản và 1 trang trại nông nghiệp kết hợp du lịch nông thôn. Tổng diện tích hơn 109 ha, tổng kinh phí đầu tư trên 174.250 triệu đồng, với 224 lao động làm việc thường xuyên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục