Ký cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPT

14:02' - 13/04/2023
BNEWS Văn hóa EVNNPT được hình thành, xây dựng và thực thi cùng với quá trình phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT – Trịnh Tuấn Sơn vừa kí cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp trước sự chứng kiến của các lãnh đạo EVNNPT, cán bộ công nhân viên Cơ quan EVNNPT.

 

Văn hóa EVNNPT được hình thành, xây dựng và thực thi cùng với quá trình phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Văn hoá doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của EVNNPT. Sống và làm việc theo các giá trị văn hóa EVNNPT sẽ làm cho mỗi người hoàn thiện hơn, tư duy tích cực hơn và làm việc hiệu quả hơn, từ đó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Điều mà văn hóa EVNNPT muốn hướng tới là xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, lành mạnh, đề cao tính nhân văn, coi trọng lòng nhân ái theo các giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVN, EVNNPT.

Tại lễ ký, lãnh đạo EVNNPT sẽ cam kết thực hiện một số hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh văn hoá doanh nghiệp tại EVNNPT; tăng cường các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên, xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn, tăng cường trách nhiệm xã hội. Đặc biệt thể hiện quyết tâm cam kết thực thi hành trình Văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025 tại EVNNPT. 

Lãnh đạo EVNNPT tin tưởng rằng mỗi thành viên EVNNPT đều sẽ hành động theo những nội dung đã cam kết, cùng lan tỏa Văn hóa EVN, EVNNPT.

Với nhận thức sâu sắc văn hóa là nền tảng và là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn và Công đoàn EVNNPT cam kết: Luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động dẫn dắt đổi mới và tạo đột phá trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT. Quán triệt sâu sắc đến từng CBCNV EVNNPT thấm nhuần sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý hoạt động, giá trị cốt lõi của Văn hóa EVN, EVNNPT.

Bên cạnh đó, gương mẫu, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp trong Văn hóa EVN, EVNNPT. Gắn kết toàn bộ CBCNV cùng tham gia trong Hành trình văn hóa EVN tại EVNNPT.

Đồng thời, hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo công tác văn hóa doanh nghiệp của đơn vị mình, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của kế hoạch tổng thể văn hóa doanh nghiệp  giai đoạn 2022- 2025 của EVNNPT.

Ngoài ra, dẫn dắt EVNNPT thành một tổ chức học tập không ngừng, triển khai xây dựng văn hóa số, văn hóa lãnh đạo, văn hóa đổi mới sáng tạo của EVNNPT. Mặt khác, truyền cảm hứng và lan tỏa tầm nhìn, tinh thần tiên phong, các bản sắc văn hóa tiêu biểu của EVN, EVNNPT đến CBCNV, đối tác và cộng đồng. Đôn đốc và kiểm soát việc thực thi văn hóa doanh nghiệp của cán bộ công nhân viên cấp dưới.

Chặng phía trước của EVNNPT còn nhiều khó khăn, việc đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp tiếp tục là một định hướng quan trọng được lan tỏa rộng khắp, được vun đắp bởi từng cá nhân của EVNNPT và là chìa khóa để EVNNPT phát triển bền vững./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục