Lâm Đồng đặt mục tiêu thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số

10:48' - 17/09/2021
BNEWS Tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước.

Tỉnh Lâm Đồng bắt đầu triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025. Trong 6 nhóm mục tiêu cải cách hành chính, tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước.
Theo đó, Cổng Dịch vụ công của tỉnh được kết nối, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống báo cáo của tỉnh kết nối, liên thông, chia sẽ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

Cùng với đó, 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số; tối thiểu 70% nội dung chương trình đào tao, thi tuyển, thi nâng ngạch quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính… được thực hiện trực tuyến…
Tỉnh Lâm Đồng đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu này như hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; phát triển dữ liệu số; phát triển ứng dụng, dịch vụ nội bộ; xây dựng, phát triển đô thị thông minh; phát triển các hệ thống làm việc tại nhà, từ xa của các cơ quan nhà nước…
Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng mạng CAMPUS Trung tâm hành chính tỉnh gồm 18 sở và 36 đơn vị trực thuộc sở kết nối hoạt động trong Khu hành chính tập trung với trên 1.700 người dùng. Hạ tầng công nghệ thông tin các đơn vị từ cấp tỉnh xuống đơn vị cấp xã cơ bản đảm bảo việc quản lý và điều hành qua môi trường mạng.
Đặc biệt, từ tháng 12/2019, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đơn vị đầu tiên trên cả nước đưa Trung tâm Điều hành thông minh vào việc quản lý nhiều lĩnh vực khác nhau như giám sát môi trường, camera giám sát an ninh, hệ thống quản lý thông tin đất đai, dữ liệu hành chính công...

Hoạt động điều hành thông minh này đã giúp cho lãnh đạo thành phố Đà Lạt "giám sát" thành phố từ tổng thể đến chi tiết tối ưu nhất, thể hiện vai trò của chính quyền số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục