Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 26/11

13:00' - 25/11/2020
BNEWS Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện mới nhất ngày 26/11.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện mới nhất ngày mai 26/11 như sau:

Điện Lực Phú TàiFC530156Trạm Xá06:30 ngày 26/11/202017:00 ngày 26/11/2020Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530157Mẫu Giáo06:30 ngày 26/11/202017:00 ngày 26/11/2020Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B703Thành Phú 106:30 ngày 26/11/202017:00 ngày 26/11/2020Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B704Thành Hiệp06:30 ngày 26/11/202017:00 ngày 26/11/2020Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B709Hoàng Yến06:30 ngày 26/11/202017:00 ngày 26/11/2020Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B719Đức Trung06:30 ngày 26/11/202017:00 ngày 26/11/2020Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530125Ngọc Thạnh XBT07:00 ngày 26/11/202010:00 ngày 26/11/2020Đấu lèo ĐD 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530165Ngọc Thạnh 2 XBT07:00 ngày 26/11/202010:00 ngày 26/11/2020Đấu lèo ĐD 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530306Trần Phú 407:00 ngày 26/11/202009:10 ngày 26/11/2020Tách nối đất CSVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530435Nhơn Thọ 607:00 ngày 26/11/202010:00 ngày 26/11/2020Đấu lèo ĐD 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530901Gò Sơn 3 XBT07:00 ngày 26/11/202010:00 ngày 26/11/2020Đấu lèo ĐD 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531034Đá Việt07:00 ngày 26/11/202010:00 ngày 26/11/2020Đấu lèo ĐD 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531041Tuy Nen Nhơn Tân07:00 ngày 26/11/202010:00 ngày 26/11/2020Đấu lèo ĐD 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531042Tuy Nen Nhơn Tân 207:00 ngày 26/11/202010:00 ngày 26/11/2020Đấu lèo ĐD 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH539008Việt Phúc07:00 ngày 26/11/202010:00 ngày 26/11/2020Đấu lèo ĐD 22 KVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538051PHÚ NHIÊU07:00 ngày 26/11/202016:30 ngày 26/11/2020Bảo dưỡng lèo ĐZ 22kV (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538052VĂN TRƯỜNG07:00 ngày 26/11/202016:30 ngày 26/11/2020Bảo dưỡng lèo ĐZ 22kV (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538053PHÚ ĐỨC07:00 ngày 26/11/202016:30 ngày 26/11/2020Bảo dưỡng lèo ĐZ 22kV (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538054GIA HỘI07:00 ngày 26/11/202016:30 ngày 26/11/2020Bảo dưỡng lèo ĐZ 22kV (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538196PHÚ ĐỨC 207:00 ngày 26/11/202016:30 ngày 26/11/2020Bảo dưỡng lèo ĐZ 22kV (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538217GIA HỘI 207:00 ngày 26/11/202016:30 ngày 26/11/2020Bảo dưỡng lèo ĐZ 22kV (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539084TBA xử lý chất thải rắn Phù Mỹ07:00 ngày 26/11/202016:30 ngày 26/11/2020Bảo dưỡng lèo ĐZ 22kV (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH534021Công ty TNHH Mỹ Tài07:00 ngày 26/11/202015:30 ngày 26/11/2020Đại tu TBA, thay MBA - TBA Mỹ Tài C197/1- XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530258Phong An08:30 ngày 26/11/202010:30 ngày 26/11/2020Thay FCO hỏng Tại cột C80/1 NR Phong An và TBA Phong An - XT 475/PCA bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530259Bắc Phong An08:30 ngày 26/11/202010:30 ngày 26/11/2020Thay FCO hỏng Tại cột C80/1 NR Phong An và TBA Phong An - XT 475/PCA bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530868Bắc Phong An 208:30 ngày 26/11/202010:30 ngày 26/11/2020Thay FCO hỏng Tại cột C80/1 NR Phong An và TBA Phong An - XT 475/PCA bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533006TBA Thủy Điện Tiên Thuận16:00 ngày 26/11/202017:30 ngày 26/11/2020Tháo lèo ĐZ 35kV- XT 371/ĐOPH (Phục vụ công tác thay DCL371-7/ĐOPH của XNDV Điện lực Bình Định)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631001TBA Duy Tùng16:00 ngày 26/11/202017:30 ngày 26/11/2020Tháo lèo ĐZ 35kV- XT 371/ĐOPH (Phục vụ công tác thay DCL371-7/ĐOPH của XNDV Điện lực Bình Định)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631002TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 116:00 ngày 26/11/202017:30 ngày 26/11/2020Tháo lèo ĐZ 35kV- XT 371/ĐOPH (Phục vụ công tác thay DCL371-7/ĐOPH của XNDV Điện lực Bình Định)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631003TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 216:00 ngày 26/11/202017:30 ngày 26/11/2020Tháo lèo ĐZ 35kV- XT 371/ĐOPH (Phục vụ công tác thay DCL371-7/ĐOPH của XNDV Điện lực Bình Định)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631004TBA Nhật Khánh 216:00 ngày 26/11/202017:30 ngày 26/11/2020Tháo lèo ĐZ 35kV- XT 371/ĐOPH (Phục vụ công tác thay DCL371-7/ĐOPH của XNDV Điện lực Bình Định)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631006TBA T1-1016:00 ngày 26/11/202017:30 ngày 26/11/2020Tháo lèo ĐZ 35kV- XT 371/ĐOPH (Phục vụ công tác thay DCL371-7/ĐOPH của XNDV Điện lực Bình Định)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631009TD3116:00 ngày 26/11/202017:30 ngày 26/11/2020Tháo lèo ĐZ 35kV- XT 371/ĐOPH (Phục vụ công tác thay DCL371-7/ĐOPH của XNDV Điện lực Bình Định)Đã duyệt


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục