Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 27/11

04:30' - 27/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 27/11.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 27/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AA12T6 - KCV Bắc Tượng Đài06:30 ngày 27/11/2020 18:00 ngày 27/11/2020 Thi công lắp mới motor tích năng, biến dòng điện, bộ chỉ thị sự cố, RTU, đấu nối mạch nhị thứ tại các ngăn DCL: 471-7, 473-7, 475-7 RMU 2 – 477LTR (Phục vụ dự án DAS 2020).Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAD1BẮC ĐÀI TƯỞNG NIỆM T306:30 ngày 27/11/2020 18:00 ngày 27/11/2020 Thi công lắp mới motor tích năng, biến dòng điện, bộ chỉ thị sự cố, RTU, đấu nối mạch nhị thứ tại các ngăn DCL: 471-7, 473-7, 475-7 RMU 2 – 477LTR (Phục vụ dự án DAS 2020).Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAE1T4 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI06:30 ngày 27/11/2020 18:00 ngày 27/11/2020 Thi công lắp mới motor tích năng, biến dòng điện, bộ chỉ thị sự cố, RTU, đấu nối mạch nhị thứ tại các ngăn DCL: 471-7, 473-7, 475-7 RMU 2 – 477LTR (Phục vụ dự án DAS 2020).Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAEKKHU CÔNG VIÊN BẮC TƯỢNG ĐÀI06:30 ngày 27/11/2020 18:00 ngày 27/11/2020 Thi công lắp mới motor tích năng, biến dòng điện, bộ chỉ thị sự cố, RTU, đấu nối mạch nhị thứ tại các ngăn DCL: 471-7, 473-7, 475-7 RMU 2 – 477LTR (Phục vụ dự án DAS 2020).Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAFIBẮC TƯỢNG ĐÀI T806:30 ngày 27/11/2020 18:00 ngày 27/11/2020 Thi công lắp mới motor tích năng, biến dòng điện, bộ chỉ thị sự cố, RTU, đấu nối mạch nhị thứ tại các ngăn DCL: 471-7, 473-7, 475-7 RMU 2 – 477LTR (Phục vụ dự án DAS 2020).Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY8Phú Hạ06:30 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 _Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng; chuyển đấu nối nhánh rẽ Hòa Khê - Phú Thượng 3 từ khoảng trụ 99/22 đến 99/29 NR Phú Thượng - 471T2.HKH; Di dời TBA Phú Thượng 2 qua vị trí mới, chuyển đấu nối trả lưới hạ áp theo HSTK; Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng, xây dựng mới ĐZTA ngầm 3M(1x240) vượt giao chéo ĐZ 500kV; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú, Phú Thượng 4 theo HSTK từ khoảng trụ 99/29 đến 99/49 NR Phú Thượng - 471T2.HKH để phục vụ di dời mở đường ĐH2 theo yều cầu ban CSHT ưu tiên TP. _Cải tạo thây dây nhánh rẽ Hòa Khê từ vị trí 99/27 đến 99/27/9 - 471 T2.HKH (Dự án JICA Hòa Vang) _Đấu tắt và thu hồi 3 FCO phân đoạn TCN Nhơn Sơn, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/89 - XT 471 T2.HKH _Băng keo đầu cáp ngầm và chụp lèo sứ đứng và băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/90; chụp 3 FCO và lắp sứ đỡ tăng cường vị trí 99/90/1; chụp sứ đỡ lèo và thu hồi xà dư thừa tại vị trí 99/94 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT) _Lắp sứ đỡ tăng cường FCO, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/7; băng kèo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/8, 99/82/11, 99/82/12 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY9Hòa Khê06:30 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 _Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng; chuyển đấu nối nhánh rẽ Hòa Khê - Phú Thượng 3 từ khoảng trụ 99/22 đến 99/29 NR Phú Thượng - 471T2.HKH; Di dời TBA Phú Thượng 2 qua vị trí mới, chuyển đấu nối trả lưới hạ áp theo HSTK; Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng, xây dựng mới ĐZTA ngầm 3M(1x240) vượt giao chéo ĐZ 500kV; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú, Phú Thượng 4 theo HSTK từ khoảng trụ 99/29 đến 99/49 NR Phú Thượng - 471T2.HKH để phục vụ di dời mở đường ĐH2 theo yều cầu ban CSHT ưu tiên TP. _Cải tạo thây dây nhánh rẽ Hòa Khê từ vị trí 99/27 đến 99/27/9 - 471 T2.HKH (Dự án JICA Hòa Vang) _Đấu tắt và thu hồi 3 FCO phân đoạn TCN Nhơn Sơn, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/89 - XT 471 T2.HKH _Băng keo đầu cáp ngầm và chụp lèo sứ đứng và băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/90; chụp 3 FCO và lắp sứ đỡ tăng cường vị trí 99/90/1; chụp sứ đỡ lèo và thu hồi xà dư thừa tại vị trí 99/94 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT) _Lắp sứ đỡ tăng cường FCO, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/7; băng kèo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/8, 99/82/11, 99/82/12 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HQ11Trường Bản06:30 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 _Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng; chuyển đấu nối nhánh rẽ Hòa Khê - Phú Thượng 3 từ khoảng trụ 99/22 đến 99/29 NR Phú Thượng - 471T2.HKH; Di dời TBA Phú Thượng 2 qua vị trí mới, chuyển đấu nối trả lưới hạ áp theo HSTK; Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng, xây dựng mới ĐZTA ngầm 3M(1x240) vượt giao chéo ĐZ 500kV; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú, Phú Thượng 4 theo HSTK từ khoảng trụ 99/29 đến 99/49 NR Phú Thượng - 471T2.HKH để phục vụ di dời mở đường ĐH2 theo yều cầu ban CSHT ưu tiên TP. _Cải tạo thây dây nhánh rẽ Hòa Khê từ vị trí 99/27 đến 99/27/9 - 471 T2.HKH (Dự án JICA Hòa Vang) _Đấu tắt và thu hồi 3 FCO phân đoạn TCN Nhơn Sơn, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/89 - XT 471 T2.HKH _Băng keo đầu cáp ngầm và chụp lèo sứ đứng và băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/90; chụp 3 FCO và lắp sứ đỡ tăng cường vị trí 99/90/1; chụp sứ đỡ lèo và thu hồi xà dư thừa tại vị trí 99/94 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT) _Lắp sứ đỡ tăng cường FCO, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/7; băng kèo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/8, 99/82/11, 99/82/12 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY21Phú Thượng 206:30 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 _Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng; chuyển đấu nối nhánh rẽ Hòa Khê - Phú Thượng 3 từ khoảng trụ 99/22 đến 99/29 NR Phú Thượng - 471T2.HKH; Di dời TBA Phú Thượng 2 qua vị trí mới, chuyển đấu nối trả lưới hạ áp theo HSTK; Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng, xây dựng mới ĐZTA ngầm 3M(1x240) vượt giao chéo ĐZ 500kV; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú, Phú Thượng 4 theo HSTK từ khoảng trụ 99/29 đến 99/49 NR Phú Thượng - 471T2.HKH để phục vụ di dời mở đường ĐH2 theo yều cầu ban CSHT ưu tiên TP. _Cải tạo thây dây nhánh rẽ Hòa Khê từ vị trí 99/27 đến 99/27/9 - 471 T2.HKH (Dự án JICA Hòa Vang) _Đấu tắt và thu hồi 3 FCO phân đoạn TCN Nhơn Sơn, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/89 - XT 471 T2.HKH _Băng keo đầu cáp ngầm và chụp lèo sứ đứng và băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/90; chụp 3 FCO và lắp sứ đỡ tăng cường vị trí 99/90/1; chụp sứ đỡ lèo và thu hồi xà dư thừa tại vị trí 99/94 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT) _Lắp sứ đỡ tăng cường FCO, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/7; băng kèo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/8, 99/82/11, 99/82/12 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY22Phú Hạ 206:30 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 _Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng; chuyển đấu nối nhánh rẽ Hòa Khê - Phú Thượng 3 từ khoảng trụ 99/22 đến 99/29 NR Phú Thượng - 471T2.HKH; Di dời TBA Phú Thượng 2 qua vị trí mới, chuyển đấu nối trả lưới hạ áp theo HSTK; Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng, xây dựng mới ĐZTA ngầm 3M(1x240) vượt giao chéo ĐZ 500kV; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú, Phú Thượng 4 theo HSTK từ khoảng trụ 99/29 đến 99/49 NR Phú Thượng - 471T2.HKH để phục vụ di dời mở đường ĐH2 theo yều cầu ban CSHT ưu tiên TP. _Cải tạo thây dây nhánh rẽ Hòa Khê từ vị trí 99/27 đến 99/27/9 - 471 T2.HKH (Dự án JICA Hòa Vang) _Đấu tắt và thu hồi 3 FCO phân đoạn TCN Nhơn Sơn, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/89 - XT 471 T2.HKH _Băng keo đầu cáp ngầm và chụp lèo sứ đứng và băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/90; chụp 3 FCO và lắp sứ đỡ tăng cường vị trí 99/90/1; chụp sứ đỡ lèo và thu hồi xà dư thừa tại vị trí 99/94 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT) _Lắp sứ đỡ tăng cường FCO, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/7; băng kèo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/8, 99/82/11, 99/82/12 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY37TBA Phú Thượng 306:30 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 _Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng; chuyển đấu nối nhánh rẽ Hòa Khê - Phú Thượng 3 từ khoảng trụ 99/22 đến 99/29 NR Phú Thượng - 471T2.HKH; Di dời TBA Phú Thượng 2 qua vị trí mới, chuyển đấu nối trả lưới hạ áp theo HSTK; Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng, xây dựng mới ĐZTA ngầm 3M(1x240) vượt giao chéo ĐZ 500kV; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú, Phú Thượng 4 theo HSTK từ khoảng trụ 99/29 đến 99/49 NR Phú Thượng - 471T2.HKH để phục vụ di dời mở đường ĐH2 theo yều cầu ban CSHT ưu tiên TP. _Cải tạo thây dây nhánh rẽ Hòa Khê từ vị trí 99/27 đến 99/27/9 - 471 T2.HKH (Dự án JICA Hòa Vang) _Đấu tắt và thu hồi 3 FCO phân đoạn TCN Nhơn Sơn, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/89 - XT 471 T2.HKH _Băng keo đầu cáp ngầm và chụp lèo sứ đứng và băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/90; chụp 3 FCO và lắp sứ đỡ tăng cường vị trí 99/90/1; chụp sứ đỡ lèo và thu hồi xà dư thừa tại vị trí 99/94 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT) _Lắp sứ đỡ tăng cường FCO, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/7; băng kèo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/8, 99/82/11, 99/82/12 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY38TBA XUÂN PHÚ 306:30 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 _Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng; chuyển đấu nối nhánh rẽ Hòa Khê - Phú Thượng 3 từ khoảng trụ 99/22 đến 99/29 NR Phú Thượng - 471T2.HKH; Di dời TBA Phú Thượng 2 qua vị trí mới, chuyển đấu nối trả lưới hạ áp theo HSTK; Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng, xây dựng mới ĐZTA ngầm 3M(1x240) vượt giao chéo ĐZ 500kV; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú, Phú Thượng 4 theo HSTK từ khoảng trụ 99/29 đến 99/49 NR Phú Thượng - 471T2.HKH để phục vụ di dời mở đường ĐH2 theo yều cầu ban CSHT ưu tiên TP. _Cải tạo thây dây nhánh rẽ Hòa Khê từ vị trí 99/27 đến 99/27/9 - 471 T2.HKH (Dự án JICA Hòa Vang) _Đấu tắt và thu hồi 3 FCO phân đoạn TCN Nhơn Sơn, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/89 - XT 471 T2.HKH _Băng keo đầu cáp ngầm và chụp lèo sứ đứng và băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/90; chụp 3 FCO và lắp sứ đỡ tăng cường vị trí 99/90/1; chụp sứ đỡ lèo và thu hồi xà dư thừa tại vị trí 99/94 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT) _Lắp sứ đỡ tăng cường FCO, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/7; băng kèo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/8, 99/82/11, 99/82/12 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAKFMinh Đại06:30 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 _Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng; chuyển đấu nối nhánh rẽ Hòa Khê - Phú Thượng 3 từ khoảng trụ 99/22 đến 99/29 NR Phú Thượng - 471T2.HKH; Di dời TBA Phú Thượng 2 qua vị trí mới, chuyển đấu nối trả lưới hạ áp theo HSTK; Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng, xây dựng mới ĐZTA ngầm 3M(1x240) vượt giao chéo ĐZ 500kV; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú, Phú Thượng 4 theo HSTK từ khoảng trụ 99/29 đến 99/49 NR Phú Thượng - 471T2.HKH để phục vụ di dời mở đường ĐH2 theo yều cầu ban CSHT ưu tiên TP. _Cải tạo thây dây nhánh rẽ Hòa Khê từ vị trí 99/27 đến 99/27/9 - 471 T2.HKH (Dự án JICA Hòa Vang) _Đấu tắt và thu hồi 3 FCO phân đoạn TCN Nhơn Sơn, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/89 - XT 471 T2.HKH _Băng keo đầu cáp ngầm và chụp lèo sứ đứng và băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/90; chụp 3 FCO và lắp sứ đỡ tăng cường vị trí 99/90/1; chụp sứ đỡ lèo và thu hồi xà dư thừa tại vị trí 99/94 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT) _Lắp sứ đỡ tăng cường FCO, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/7; băng kèo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/8, 99/82/11, 99/82/12 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAMQMỏ đá Trường Bản06:30 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 _Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng; chuyển đấu nối nhánh rẽ Hòa Khê - Phú Thượng 3 từ khoảng trụ 99/22 đến 99/29 NR Phú Thượng - 471T2.HKH; Di dời TBA Phú Thượng 2 qua vị trí mới, chuyển đấu nối trả lưới hạ áp theo HSTK; Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng, xây dựng mới ĐZTA ngầm 3M(1x240) vượt giao chéo ĐZ 500kV; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú, Phú Thượng 4 theo HSTK từ khoảng trụ 99/29 đến 99/49 NR Phú Thượng - 471T2.HKH để phục vụ di dời mở đường ĐH2 theo yều cầu ban CSHT ưu tiên TP. _Cải tạo thây dây nhánh rẽ Hòa Khê từ vị trí 99/27 đến 99/27/9 - 471 T2.HKH (Dự án JICA Hòa Vang) _Đấu tắt và thu hồi 3 FCO phân đoạn TCN Nhơn Sơn, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/89 - XT 471 T2.HKH _Băng keo đầu cáp ngầm và chụp lèo sứ đứng và băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/90; chụp 3 FCO và lắp sứ đỡ tăng cường vị trí 99/90/1; chụp sứ đỡ lèo và thu hồi xà dư thừa tại vị trí 99/94 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT) _Lắp sứ đỡ tăng cường FCO, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/7; băng kèo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/8, 99/82/11, 99/82/12 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAOAMỏ Đá Hố Mùn 206:30 ngày 27/11/2020 16:00 ngày 27/11/2020 _Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng; chuyển đấu nối nhánh rẽ Hòa Khê - Phú Thượng 3 từ khoảng trụ 99/22 đến 99/29 NR Phú Thượng - 471T2.HKH; Di dời TBA Phú Thượng 2 qua vị trí mới, chuyển đấu nối trả lưới hạ áp theo HSTK; Tháo và chuyển cáp AV95 hiện trạng qua trụ mới dựng, xây dựng mới ĐZTA ngầm 3M(1x240) vượt giao chéo ĐZ 500kV; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú, Phú Thượng 4 theo HSTK từ khoảng trụ 99/29 đến 99/49 NR Phú Thượng - 471T2.HKH để phục vụ di dời mở đường ĐH2 theo yều cầu ban CSHT ưu tiên TP. _Cải tạo thây dây nhánh rẽ Hòa Khê từ vị trí 99/27 đến 99/27/9 - 471 T2.HKH (Dự án JICA Hòa Vang) _Đấu tắt và thu hồi 3 FCO phân đoạn TCN Nhơn Sơn, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/89 - XT 471 T2.HKH _Băng keo đầu cáp ngầm và chụp lèo sứ đứng và băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/90; chụp 3 FCO và lắp sứ đỡ tăng cường vị trí 99/90/1; chụp sứ đỡ lèo và thu hồi xà dư thừa tại vị trí 99/94 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT) _Lắp sứ đỡ tăng cường FCO, băng keo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/7; băng kèo đầu cáp ngầm tại vị trí 99/82/8, 99/82/11, 99/82/12 (xử lý điểm hở theo kế hoạch 913/DNPC-KT+ĐĐ+KHVT)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAFVDNTN Thanh Huyền07:30 ngày 27/11/2020 16:30 ngày 27/11/2020 Thay thế máy cắt + tủ điều khiển MC 476 Sơn Trà đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAFWCảng Tiên Sa Đà Nẵng T4, T6, T707:30 ngày 27/11/2020 16:30 ngày 27/11/2020 Thay thế máy cắt + tủ điều khiển MC 476 Sơn Trà đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAFZXí nghiệp Gas Đà Nẵng07:30 ngày 27/11/2020 16:30 ngày 27/11/2020 Thay thế máy cắt + tủ điều khiển MC 476 Sơn Trà đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAGABộ chỉ huy Vùng 3 HQ07:30 ngày 27/11/2020 16:30 ngày 27/11/2020 Thay thế máy cắt + tủ điều khiển MC 476 Sơn Trà đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAGPĐài tiếng nói Việt Nam07:30 ngày 27/11/2020 16:30 ngày 27/11/2020 Thay thế máy cắt + tủ điều khiển MC 476 Sơn Trà đz 474/ADOĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục