Lịch cắt điện Khánh Hòa hôm nay 24/2

04:30' - 24/02/2021
BNEWS Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện hôm nay ngày 24/2.

Công ty Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện hôm nay 24/2 như sau:

ĐL Nha Trang BC53011B Trạm T.11B -Thái Nguyên 05:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 - Thay sứ đứng Polymer tuyến 473MVO từ cột 01 đến cột 14. - Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 01 đến cột 14. - Thi công NCS trạm T.11D từ 250kVA lên 400kVA - Thi công lưới điện hạ áp trạm T.11D Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53011C Trạm T.11C -Yersin 05:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 - Thay sứ đứng Polymer tuyến 473MVO từ cột 01 đến cột 14. - Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 01 đến cột 14. - Thi công NCS trạm T.11D từ 250kVA lên 400kVA - Thi công lưới điện hạ áp trạm T.11D Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53011D Trạm T.11D - Thái Nguyên 05:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 - Thay sứ đứng Polymer tuyến 473MVO từ cột 01 đến cột 14. - Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 01 đến cột 14. - Thi công NCS trạm T.11D từ 250kVA lên 400kVA - Thi công lưới điện hạ áp trạm T.11D Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53044A Trạm T.44A -Lê Thánh Tôn 05:00 ngày 24/02/2021 06:00 ngày 24/02/2021 Tháo lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Tháo lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53044B Trạm T.44B -Lê Quý Đôn 05:00 ngày 24/02/2021 06:00 ngày 24/02/2021 Tháo lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Tháo lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53090D Trạm T.90D - Ngã 6 05:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 - Thay sứ đứng Polymer tuyến 473MVO từ cột 01 đến cột 14. - Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 01 đến cột 14. - Thi công NCS trạm T.11D từ 250kVA lên 400kVA - Thi công lưới điện hạ áp trạm T.11D Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530205 Trạm T.205 Kho bạc Lê Thánh Tôn 05:00 ngày 24/02/2021 06:00 ngày 24/02/2021 Tháo lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Tháo lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530206 Trạm T.206 LĐ Lao Động TPNT- Lê Thánh Tôn 05:00 ngày 24/02/2021 06:00 ngày 24/02/2021 Tháo lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Tháo lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530214 Trạm T.214 XN in KH 05:00 ngày 24/02/2021 06:00 ngày 24/02/2021 Tháo lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Tháo lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530216 Trạm T.216 Nhà trẻ Hương Sen -7 Lê Thánh Tôn 05:00 ngày 24/02/2021 06:00 ngày 24/02/2021 Tháo lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Tháo lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53214B Trạm T.214B CTCP In Khánh Hòa -8 Lê Thánh Tôn 05:00 ngày 24/02/2021 06:00 ngày 24/02/2021 Tháo lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Tháo lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53326A Trạm T.326 Cao Ốc Văn Phòng Thái Nguyên 05:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 - Thay sứ đứng Polymer tuyến 473MVO từ cột 01 đến cột 14. - Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 01 đến cột 14. - Thi công NCS trạm T.11D từ 250kVA lên 400kVA - Thi công lưới điện hạ áp trạm T.11D Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53376B Trạm T.376B - Khách sạn ISE 05:00 ngày 24/02/2021 06:00 ngày 24/02/2021 Tháo lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Tháo lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53046A T.46A_VĨNH PHƯỚC 07:30 ngày 24/02/2021 16:30 ngày 24/02/2021 Thi công đấu nối HCD hạ áp lộ A TBA T.46A. Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53044A Trạm T.44A -Lê Thánh Tôn 16:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 Đấu lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Đấu lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53044B Trạm T.44B -Lê Quý Đôn 16:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 Đấu lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Đấu lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530205 Trạm T.205 Kho bạc Lê Thánh Tôn 16:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 Đấu lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Đấu lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530206 Trạm T.206 LĐ Lao Động TPNT- Lê Thánh Tôn 16:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 Đấu lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Đấu lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530214 Trạm T.214 XN in KH 16:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 Đấu lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Đấu lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530216 Trạm T.216 Nhà trẻ Hương Sen -7 Lê Thánh Tôn 16:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 Đấu lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Đấu lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530409 Trạm T.409 UBND Thành phố NT 16:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 Đấu lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Đấu lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530413 Trạm T.413 Ngân Hàng Quân Đội 16:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 Đấu lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Đấu lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53214B Trạm T.214B CTCP In Khánh Hòa -8 Lê Thánh Tôn 16:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 Đấu lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Đấu lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53376B Trạm T.376B - Khách sạn ISE 16:00 ngày 24/02/2021 17:00 ngày 24/02/2021 Đấu lèo tuyến 473MVO: tại VT16 Đấu lèo tuyến 474MVO: tại VT16 Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục