Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 15/5

04:30' - 15/05/2021
BNEWS Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 15/5.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 15/5.

ĐL Nha TrangBD530701Trạm T.701 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn06:00 ngày 15/05/202111:30 ngày 15/05/2021+ Tháo bộ MOF tại cột 372MVO_10 + Thu hồi REC và MBA cấp nguồn nhánh rẽ trạm T.352A,B tại cột 372MVO_72B/1Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD630352Trạm T.352 Nứơc Võ Cạnh-Bờ sông-06:00 ngày 15/05/202111:30 ngày 15/05/2021+ Tháo bộ MOF tại cột 372MVO_10 + Thu hồi REC và MBA cấp nguồn nhánh rẽ trạm T.352A,B tại cột 372MVO_72B/1Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD630353Trạm T.353 Nứơc Võ cạnh -Trạm ngoài trời-35KV06:00 ngày 15/05/202111:30 ngày 15/05/2021+ Tháo bộ MOF tại cột 372MVO_10 + Thu hồi REC và MBA cấp nguồn nhánh rẽ trạm T.352A,B tại cột 372MVO_72B/1Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD630528Trạm T.528 - Khu đô thị Thái Hưng06:00 ngày 15/05/202111:30 ngày 15/05/2021+ Tháo bộ MOF tại cột 372MVO_10 + Thu hồi REC và MBA cấp nguồn nhánh rẽ trạm T.352A,B tại cột 372MVO_72B/1Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD63352BTrạm T.352B-Nhà máy nước Võ Cạnh06:00 ngày 15/05/202111:30 ngày 15/05/2021+ Tháo bộ MOF tại cột 372MVO_10 + Thu hồi REC và MBA cấp nguồn nhánh rẽ trạm T.352A,B tại cột 372MVO_72B/1Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514251PĐ Ninh Giang 0606:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514253PĐ Ninh giang 0406:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514254PĐ Ninh giang 0106:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514255PĐ Ninh giang 0206:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53E001Cty CP du lịch Phát Đạt06:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53E002Cty CP du lịch và dịch vụ Hòa Phát06:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53E003Cty CP du lịch Thanh Vân06:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53A101CSTS Xuân Lơ06:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53A103CS nuôi trồng Thủy sản Mỹ Sinh06:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53A112Cơ sở NTTS Tấn Thành06:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53A114Nuôi trồng thủy sản Ngọc Linh06:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53A115Cty CP đầu tư Champagroup06:30 ngày 15/05/202115:00 ngày 15/05/2021NR 472NIHO_85/2B: Thay thế 165 sứ đứng vận hành lâu năm (SCL21NH06)Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53096BTrạm J096B Cam Hòa07:30 ngày 15/05/202116:00 ngày 15/05/2021Thay dây dẫn hạ áp, lắp HCD, di dời công tơ lộ A trạm T.J096BĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53J097Trạm J097 Cam Hòa07:30 ngày 15/05/202111:00 ngày 15/05/2021Thay dây dẫn hạ áp nhánh rẽ lộ A trạm T.J097Hoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục