Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 10/12 cập nhật mới nhất

11:45' - 09/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 10/12 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 10/12:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 10/12 tại Khánh Hòa:

ĐL Vĩnh HảiIC530188Trạm CC T.188 Vĩnh Lương06:00 ngày 10/12/202114:00 ngày 10/12/2021Bọc các điểm hở tuyến 471ĐĐE từ cột 471ĐĐE_162 đến cột 471ĐĐE_180Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530269Thôn Cát Lợi 106:00 ngày 10/12/202114:00 ngày 10/12/2021Bọc các điểm hở tuyến 471ĐĐE từ cột 471ĐĐE_162 đến cột 471ĐĐE_180Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530272Cát Lợi 206:00 ngày 10/12/202114:00 ngày 10/12/2021Bọc các điểm hở tuyến 471ĐĐE từ cột 471ĐĐE_162 đến cột 471ĐĐE_180Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530289T.289 - Cát Lợi - Vĩnh Lương06:00 ngày 10/12/202114:00 ngày 10/12/2021Bọc các điểm hở tuyến 471ĐĐE từ cột 471ĐĐE_162 đến cột 471ĐĐE_180Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530141Cty TNHH MTV TTTH Đường sắt Sài Gòn-Xí nghiệp TTTH Nha Trang06:00 ngày 10/12/202114:00 ngày 10/12/2021Bọc các điểm hở tuyến 471ĐĐE từ cột 471ĐĐE_162 đến cột 471ĐĐE_180Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001GTrạm T.01G - Vĩnh Ngọc07:00 ngày 10/12/202111:30 ngày 10/12/2021Thi công lưới điện hạ áp trạm T.01GĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514237PĐ Ninh Lộc 107:00 ngày 10/12/202116:00 ngày 10/12/2021Thay sứ đỡ từ VT 471NIHO_126 đến VT 471NIHO_149.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514237PĐ Ninh Lộc 107:00 ngày 10/12/202116:00 ngày 10/12/2021Thay sứ đỡ từ VT 471NIHO_126 đến VT 471NIHO_149. Thay dây dẫn trung áp từ cột 471NIHO_102/2 đến cột 477NTH_102/11 loại 3xAAAWBCC-50mm2.Hoãn
ĐL Ninh HòaDC534209Ninh Lộc07:00 ngày 10/12/202116:00 ngày 10/12/2021Thay dây dẫn trung áp từ cột 471NIHO_102/2 đến cột 471NIHO_102/11 loại 3xAAAWBCC-50mm2.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534209Ninh Lộc07:00 ngày 10/12/202116:00 ngày 10/12/2021Thay sứ đỡ từ VT 471NIHO_126 đến VT 471NIHO_149. Thay dây dẫn trung áp từ cột 471NIHO_102/2 đến cột 477NTH_102/11 loại 3xAAAWBCC-50mm2.Hoãn
ĐL Ninh HòaDC534327Vạn Khê, Ninh Lộc07:00 ngày 10/12/202116:00 ngày 10/12/2021Thay dây dẫn trung áp từ cột 471NIHO_102/2 đến cột 471NIHO_102/11 loại 3xAAAWBCC-50mm2.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534327Vạn Khê, Ninh Lộc07:00 ngày 10/12/202116:00 ngày 10/12/2021Thay sứ đỡ từ VT 471NIHO_126 đến VT 471NIHO_149. Thay dây dẫn trung áp từ cột 471NIHO_102/2 đến cột 477NTH_102/11 loại 3xAAAWBCC-50mm2.Hoãn
ĐL Ninh HòaDC5348354216B Ninh Ích07:00 ngày 10/12/202116:00 ngày 10/12/2021Thay sứ đỡ từ VT 471NIHO_126 đến VT 471NIHO_149.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC5348354216B Ninh Ích07:00 ngày 10/12/202116:00 ngày 10/12/2021Thay sứ đỡ từ VT 471NIHO_126 đến VT 471NIHO_149. Thay dây dẫn trung áp từ cột 471NIHO_102/2 đến cột 477NTH_102/11 loại 3xAAAWBCC-50mm2.Hoãn
ĐL Ninh HòaDC53D0954216B_Phú Hữu07:00 ngày 10/12/202116:00 ngày 10/12/2021Thay sứ đỡ từ VT 471NIHO_126 đến VT 471NIHO_149.Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC530T07Trạm T.07 Ba Cụm Bắc16:00 ngày 10/12/202116:45 ngày 10/12/2021Đấu lèo tại VT 190/3Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC53CA01Trạm CA.01 Ba Cụm Nam16:00 ngày 10/12/202116:45 ngày 10/12/2021Đấu lèo tại VT 190/3Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC53T07BTrạm T.07B Ba Cụm Bắc16:00 ngày 10/12/202116:45 ngày 10/12/2021Đấu lèo tại VT 190/3Đã duyệt
ĐL Cam RanhGD51T103Trạm T.103 Đài KTV Khánh Hoà16:00 ngày 10/12/202116:45 ngày 10/12/2021Đấu lèo tại VT 190/3Đã duyệt

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục