Lịch cắt điện một số điểm du lịch ở Khánh Hòa từ 17-26/2

08:04' - 17/02/2019
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngưng cấp điện điểm du lịch Nha Trang - Khánh Hòa) của các quận, huyện tại Khánh Hòa từ ngày 16/2 đến ngày 26/2.

Lịch cắt điện một số điểm du lịch ở Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) từ ngày 16/2 đến ngày 16/2 như sau:

Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)

Trạm tạm ngừng cấp điện

Các khu vực tạm ngừng cấp điện

Lí do tạm ngừng cấp điện

ĐL Ninh Hòa

15/02/2019
07:00 - 07:30

T.4614 , T.4734 , T.4735 , T.4717 , T.4717B , T.4714 , T.4693 , T.4628 , FCO 223B-6/476-E24 , T.4733 , T.4629 , T.4630 , T.4632 , T.4695 , T.4634 , T.4635 , T.4631 , T.4636 , T.4637 , T.4638 , T.4751 , T.4738 , DH51C164 , T.4633 , T,DH51C185 , T.DH53C170

Xã Ninh Tây, Ninh Sim

Cắt Re 476-E24/177B để Tháo lèo tại VT 476-E24/225

15/02/2019
07:31 - 13:59

T.4733 , T.4629 , T.4630 , T.4632 , T.4695 , T.4634 , T.4635 , T.4631 , T.4636 , T.4637 , T.4638 , T.4751 , T.4738 , DH51C164 , T.4633 , T,DH51C185

Xã Ninh Tây

Cô lập PĐ 476-E24/225  để: Cải tạo lưới điện trung áp từ VT 476-E24/250 đến VT 476-E24/253. Phát quang hành lang tuyến

15/02/2019
14:00 - 14:30

T.4614 , T.4734 , T.4735 , T.4717 , T.4717B , T.4714 , T.4693 , T.4628 , FCO 223B-6/476-E24 , T.4733 , T.4629 , T.4630 , T.4632 , T.4695 , T.4634 , T.4635 , T.4631 , T.4636 , T.4637 , T.4638 , T.4751 , T.4738 , DH51C164 , T.4633 , T,DH51C185 , T.DH53C170

Xã Ninh Sim, Ninh Tây

Cắt Re 476-E24/177B để Đấu lèo tại VT 476-E24/225.

ĐL Diên Khánh - Khánh Vĩnh

21/02/2019
07:00 - 16:00

T.32 , T.69

TT Diên Khánh

Dựng trụ, lắp xà, kéo dây trung áp T.32B & T.122B

22/02/2019
08:00 - 13:00

T.125 , T.125B , T.126 , T.126B

Xã Diên Xuân

Thay trụ và điều chỉnh hướng tuyến nhánh rẽ 473-F6B/119 từ VT 119-10 đến VT119-18

ĐL Cam Ranh - Khánh Sơn

22/02/2019
07:00 - 10:00

T56H2 , T.470 , T.129H , T39H2 , T.144H , T.145H , T.135H , T.136H , T65H2 , T67H2 , T73H2 , T.76H2

Đơn vị PK539-SĐ377

Vệ sinh, bảo dưỡng các tủ RMU, TBA thuộc XT 480-CC1

26/02/2019
07:00 - 10:00

T.78H2 , T.83H2 , T88H2 , T.90H2 , T86H2 , T87H2 , T89H2

Khu đô thị V4HQ

Vệ sinh, bảo dưỡng các tủ RMU, TBA thuộc XT 481-CC1


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục