Lịch cắt điện Quảng Bình ngày mai 6/12

14:28' - 05/12/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quảng Bình ngày mai 6/12.

Công ty Điện lực Quảng Bình thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 6/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Đồпg HớiAD134056TBA Nhà Máy Phân Bón NPK05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD137783TBA SX cống BT TĐ Sơn Hải05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD137789TBA Gỗ Hòa bình05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD138087TBA CTY TNHH XNKCN TRƯỜNG THÀNH05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139000TBA TRẠM TRỘN BT NGUYÊN ANH II05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139004TBA CTY TNHH TÂN CHÂU PHÁT05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139010TBA CTY TUẤN VIỆT(KCN)05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139015CTY CP THỰC PHẨM XANH ĐÔNG DƯƠNG05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139035TBA CTY CP KÍNH SƠN KIM05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139037TBA CTY TNHH HOÀNG HUY TOÀN05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139043TBA NM SX PHÂN BÓN NPK SAO VIỆT05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139047TBA CTY TNHH DUNG TIN05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139053TBA CTY CP KÍNH SƠN KIM (T2)05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139054TBA CTY TNHH XDTM LỘC ĐẠI PHÁT05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139061TBA CTY CP CB NÔNG SẢN TAMICO05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139062TBA CTY TNHH HOÀNG HUY TOÀN (T2)05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139066TBA CTY GỐM SỨ VÀ XD COSEVCO (M1)05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139067TBA CTY GỐM SỨ VÀ XD COSEVCO(M2)05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt
ĐL Đồпg HớiAD139080TBA CTY CPCB NÔNG SẢN TAMICO (T2)05:30 ngày 06/12/2020 13:30 ngày 06/12/2020 - Dựng chêm cột BTLT 18m, lắp LBS+DCL 5A-4 NM Điện MT Tamico 2 đấu nối cáp ngầm sau DCL, đấu nối đến DCL5A-4 NM Điện Mặt Trời Tamico 2Đã duyệt

 

 

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục