Điện lực Hà Nam giảm tổn thất điện năng

13:18' - 14/11/2020
BNEWS Trong 9 tháng năm 2020, tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện của PC Hà Nam tính lũy kế đạt 3,48%, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,71% và thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao là 0,37%.

Theo Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) – thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), cuối năm luôn là thời điểm bất lợi cho vận hành lưới điện và giảm tổn thất điện năng do thời tiết mưa phùn, độ ẩm cao, giông bão.

Do đó, PC Hà Nam quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp để tiết giảm tổn thất điện năng.
Năm 2020, EVNNPC giao cho PC Hà Nam thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng chung là 3,85%; trong đó, tỷ lệ tổn thất trên lưới điện 110 kV là 0,94%, tổn thất trên lưới điện trung, hạ áp là 4,79%.

Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, PC Hà Nam đã tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chỉ đạo điều hành; đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện; quản lý kỹ thuật – vận hành; kinh doanh bán điện.

Kết quả, trong 9 tháng năm 2020, tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện của PC Hà Nam quản lý tính lũy kế đạt 3,48%, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,71% và thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao là 0,37%.

Tỷ lệ tổn thất điện năng đều giảm ở tất cả các đơn vị quản lý và ở tất cả các cấp điện áp.

Tổn thất trên lưới điện 110 kV đạt 0,75%, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,31% và thấp hơn chỉ tiêu giao 0,19%.

Tổn thất trên lưới điện trung, hạ thế đạt 4,37%, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,85%, thấp hơn chỉ tiêu giao 0,42%.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục