Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 20/5

03:00' - 20/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 20/5.
Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 20/5. Ảnh: PC Bình Định

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 20/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530615Hà Thanh 305:00 ngày 20/05/2020 17:00 ngày 20/05/2020 Tháo lèo ĐZ 22KV, bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530616Hà Thanh 405:00 ngày 20/05/2020 17:00 ngày 20/05/2020 Tháo lèo ĐZ 22KV, bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530656Lê Đại Hành05:00 ngày 20/05/2020 17:00 ngày 20/05/2020 Tháo lèo ĐZ 22KV, bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530666Bắc Hoa Lư05:00 ngày 20/05/2020 17:00 ngày 20/05/2020 Tháo lèo ĐZ 22KV, bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC534023Hà Thanh 705:00 ngày 20/05/2020 17:00 ngày 20/05/2020 Tháo lèo ĐZ 22KV, bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC534026Tháp Đôi05:00 ngày 20/05/2020 17:00 ngày 20/05/2020 Tháo lèo ĐZ 22KV, bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539184TBA Nhà máy Cao Su05:00 ngày 20/05/2020 17:00 ngày 20/05/2020 Tháo lèo ĐZ 22KV, bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531020TBA UB Huyện06:30 ngày 20/05/2020 11:00 ngày 20/05/2020 Thay dây, xà sứ , ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531021TBA Tà Má06:30 ngày 20/05/2020 17:30 ngày 20/05/2020 Thay dây, xà sứ , ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531022TBA Thạnh Quang06:30 ngày 20/05/2020 17:30 ngày 20/05/2020 Thay dây, xà sứ , ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531035TBA Hà Rơn06:30 ngày 20/05/2020 11:00 ngày 20/05/2020 Thay dây, xà sứ , ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531036TBA Vĩnh Khương06:30 ngày 20/05/2020 11:00 ngày 20/05/2020 Thay dây, xà sứ , ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531037TBA Vĩnh Phúc06:30 ngày 20/05/2020 11:00 ngày 20/05/2020 Thay dây, xà sứ , ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531038TBA Vĩnh Thọ06:30 ngày 20/05/2020 11:00 ngày 20/05/2020 Thay dây, xà sứ , ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534064TBA UBND Xã Vĩnh Hiệp06:30 ngày 20/05/2020 17:30 ngày 20/05/2020 Thay dây, xà sứ , ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538007TÂN LẬP06:30 ngày 20/05/2020 16:30 ngày 20/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538008GÒ ĐẤT ĐỎ06:30 ngày 20/05/2020 16:30 ngày 20/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538009GÒ BÀ TẤU06:30 ngày 20/05/2020 16:30 ngày 20/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538011TRẠM VĨNH THUẬN06:30 ngày 20/05/2020 16:30 ngày 20/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538024CỬU THÀNH06:30 ngày 20/05/2020 16:30 ngày 20/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538184TÂN LẬP 206:30 ngày 20/05/2020 16:30 ngày 20/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538224GÒ ĐẤT ĐỎ 206:30 ngày 20/05/2020 16:30 ngày 20/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534110TBA Đồng Soi07:00 ngày 20/05/2020 14:00 ngày 20/05/2020 Lắp đặt chụp đầu cột, thay xà , bulon xà, sứ ĐZ 22kV (SCL Q2-2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534120TBA Công Lương 207:00 ngày 20/05/2020 14:00 ngày 20/05/2020 Lắp đặt chụp đầu cột, thay xà , bulon xà, sứ ĐZ 22kV (SCL Q2-2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539061TBA Trương Thị Thúy07:00 ngày 20/05/2020 14:00 ngày 20/05/2020 Lắp đặt chụp đầu cột, thay xà , bulon xà, sứ ĐZ 22kV (SCL Q2-2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539147TBA Võ Thị Hà07:00 ngày 20/05/2020 14:00 ngày 20/05/2020 Lắp đặt chụp đầu cột, thay xà , bulon xà, sứ ĐZ 22kV (SCL Q2-2020)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530873Tháp Đôi 207:15 ngày 20/05/2020 17:00 ngày 20/05/2020 Lắp MBA TĐC Miếu Hải 4 cho TBA Tháp Đôi 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530824Chánh Lợi08:00 ngày 20/05/2020 08:45 ngày 20/05/2020 - Thay sứ đứng pha B bị phóng tại C252/11 Nr Chánh Lợi Xt476MTH - Châm dầu, chuyển nấc phân áp TBA Chánh Lợi 2 Xt476MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530839Chánh Lợi 208:00 ngày 20/05/2020 08:45 ngày 20/05/2020 - Thay sứ đứng pha B bị phóng tại C252/11 Nr Chánh Lợi Xt476MTH - Châm dầu, chuyển nấc phân áp TBA Chánh Lợi 2 Xt476MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530875An Quang 308:00 ngày 20/05/2020 08:45 ngày 20/05/2020 - Thay sứ đứng pha B bị phóng tại C252/11 Nr Chánh Lợi Xt476MTH - Châm dầu, chuyển nấc phân áp TBA Chánh Lợi 2 Xt476MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530886Chánh Lợi 308:00 ngày 20/05/2020 08:45 ngày 20/05/2020 - Thay sứ đứng pha B bị phóng tại C252/11 Nr Chánh Lợi Xt476MTH - Châm dầu, chuyển nấc phân áp TBA Chánh Lợi 2 Xt476MTHĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC532090Nhà Thờ Qui Đức13:45 ngày 20/05/2020 17:00 ngày 20/05/2020 Sang tải TBA Lê Thanh Nghị 1 qua TBA Lê Thanh Nghị 3Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC534027Lê Thanh Nghị 113:45 ngày 20/05/2020 17:00 ngày 20/05/2020 Sang tải TBA Lê Thanh Nghị 1 qua TBA Lê Thanh Nghị 3Đã duyệt

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục