Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 11/3

13:00' - 10/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 11/3.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 11/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFC530427Trần Quang Diệu 5-206:30 ngày 11/03/2021 17:30 ngày 11/03/2021 Thay dây dẫn ĐZ 0,4kV(SCL 2021 khu vực ĐLPT)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530587Đống Đa 307:15 ngày 11/03/2021 14:15 ngày 11/03/2021 Thay ĐZ 0,4kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530362TBA Trần Phú07:15 ngày 11/03/2021 16:15 ngày 11/03/2021 Thay dây dẫn hạ thế (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531008TBA An Hậu 107:20 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 sau NR Ân Phong XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531009TBA An Hậu 207:20 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 sau NR Ân Phong XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531010TBA Núi Bụt07:20 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 sau NR Ân Phong XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531011TBA An Đôn07:20 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 sau NR Ân Phong XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531012TBA An Hòa07:20 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 sau NR Ân Phong XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531013TBA An Thiện07:20 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 sau NR Ân Phong XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531016TBA Linh Chiểu07:20 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 sau NR Ân Phong XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531017TBA An Chiểu07:20 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 sau NR Ân Phong XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537035TBA An Hậu 307:20 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ C187/23 đến C187/58 sau NR Ân Phong XT 475-HNHHoãn
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội13:30 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO + Tách đầu dưới chống sét van TBA UB Cát Hải & TBA tân thanh.Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh13:30 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO + Tách đầu dưới chống sét van TBA UB Cát Hải & TBA tân thanh.Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải13:30 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO + Tách đầu dưới chống sét van TBA UB Cát Hải & TBA tân thanh.Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải13:30 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO + Tách đầu dưới chống sét van TBA UB Cát Hải & TBA tân thanh.Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel13:30 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO + Tách đầu dưới chống sét van TBA UB Cát Hải & TBA tân thanh.Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải13:30 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO + Tách đầu dưới chống sét van TBA UB Cát Hải & TBA tân thanh.Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực13:30 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO + Tách đầu dưới chống sét van TBA UB Cát Hải & TBA tân thanh.Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc13:30 ngày 11/03/2021 15:30 ngày 11/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO + Tách đầu dưới chống sét van TBA UB Cát Hải & TBA tân thanh.Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục