Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 19/1

13:00' - 18/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 19/1.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 19/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFH539207Đồng Xanh 07:00 ngày 19/01/2021 11:30 ngày 19/01/2021 Vệ sinh TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530804TBA An Quang07:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530805TBA An Quang 207:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530812TBA Tital Bimal07:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530824Chánh Lợi07:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530827Ngãi An07:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530828Uỷ ban Xã Cát Khánh07:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530839Chánh Lợi 207:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530840Ngãi An 207:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530849Đức Phổ 307:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530850Đức Phổ 107:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530852Thắng Kiên07:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530856Ngãi An 307:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530857Đức Phổ 507:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530864Ngãi An 407:00 ngày 19/01/2021 11:45 ngày 19/01/2021 - Cải tạo, di dời, đấu nối ĐZ 22kv TBA Khu dân cư số 2 và số 3 Cát Khánh. - Xử lý lèo ĐZ 22kv Tại cột 191/27 XT476/MTH - Thay 03FCO TBA TBA TitanBimal XT476/MTH - Thay cột ĐZ 22kv Cột 267 XT476/MTH - Thay xà 0,4kv Cột 108/5/4 TBA Ngãi An 3 XT476/MTHĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534106TBA Mỹ Khánh07:15 ngày 19/01/2021 10:45 ngày 19/01/2021 Thay xà, phụ kiện, tủ điện TBA Mỹ Khánh (đại tu TBA 2021)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539283TBA Chả Cá Thanh Vân07:45 ngày 19/01/2021 10:15 ngày 19/01/2021 Định kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530611TBA Hưng Mỹ 307:45 ngày 19/01/2021 09:45 ngày 19/01/2021 - Tháo LBS-C NR Mỹ Long Cột 326A/7 - XT 476/PCA - Thay FCO NR Đá Đông ÁĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530612TBA Hội Lộc07:45 ngày 19/01/2021 09:45 ngày 19/01/2021 - Tháo LBS-C NR Mỹ Long Cột 326A/7 - XT 476/PCA - Thay FCO NR Đá Đông ÁĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530613TBA Mỹ Long07:45 ngày 19/01/2021 09:45 ngày 19/01/2021 - Tháo LBS-C NR Mỹ Long Cột 326A/7 - XT 476/PCA - Thay FCO NR Đá Đông ÁĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530614TBA Mỹ Thuận07:45 ngày 19/01/2021 09:45 ngày 19/01/2021 - Tháo LBS-C NR Mỹ Long Cột 326A/7 - XT 476/PCA - Thay FCO NR Đá Đông ÁĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530637TBA Mỹ Thuận 207:45 ngày 19/01/2021 09:45 ngày 19/01/2021 - Tháo LBS-C NR Mỹ Long Cột 326A/7 - XT 476/PCA - Thay FCO NR Đá Đông ÁĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530640TBA Hội Lộc 207:45 ngày 19/01/2021 09:45 ngày 19/01/2021 - Tháo LBS-C NR Mỹ Long Cột 326A/7 - XT 476/PCA - Thay FCO NR Đá Đông ÁĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530714TBA Trung Lương07:45 ngày 19/01/2021 09:15 ngày 19/01/2021 - Thay chống sét van , bảo dưỡng TBA Trung Lương - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539042Đá Đông Á07:45 ngày 19/01/2021 09:45 ngày 19/01/2021 - Tháo LBS-C NR Mỹ Long Cột 326A/7 - XT 476/PCA - Thay FCO NR Đá Đông ÁĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH631001CTy đường bộ 504-113:30 ngày 19/01/2021 16:45 ngày 19/01/2021 + Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Công ty 504-1 - XT376/QNHĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH532019TBA TT PC Sốt rét & các bệnh nội tiết13:45 ngày 19/01/2021 16:15 ngày 19/01/2021 Định kỳ TIĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục