Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 2/7

08:31' - 01/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 2/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 2/7 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 2/7 như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM            TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO  TÌNH TRẠNG
Điện lực Tuy Phước HC530207 TBA Diêu Trì 3 06:45 ngày 02/07/2021 12:45 ngày 02/07/2021 Tháo lèo tại C29/1, Lắp xà, lắp FCO đấu nối ĐZ 22kV và TBA Vân Hội (XDM), san tải ĐZ 0.4kV lộ Bắc TBA Diêu Trì 3 sang TBA Vân Hội, đấu lèo tại C29/1 XT 472/QNH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530480 Xóm Tiêu 7 07:00 ngày 02/07/2021 10:00 ngày 02/07/2021 Tháo TI trung thế đưa đi thí nghiệm Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530481 TT Công Nghiệp 1 07:00 ngày 02/07/2021 10:00 ngày 02/07/2021 Tháo TI trung thế đưa đi thí nghiệm Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530482 TT Công Nghiệp 2 07:00 ngày 02/07/2021 10:00 ngày 02/07/2021 Tháo TI trung thế đưa đi thí nghiệm Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC538001 D và L 07:00 ngày 02/07/2021 10:00 ngày 02/07/2021 Tháo TI trung thế đưa đi thí nghiệm Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539001 TBA TTHĐ Thanh Niên 07:00 ngày 02/07/2021 10:00 ngày 02/07/2021 Tháo TI trung thế đưa đi thí nghiệm Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539020 TBA Thiên phúc 07:00 ngày 02/07/2021 10:00 ngày 02/07/2021 Tháo TI trung thế đưa đi thí nghiệm Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539028 TBA Chiếu Sáng CCN QT 07:00 ngày 02/07/2021 10:00 ngày 02/07/2021 Tháo TI trung thế đưa đi thí nghiệm Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539030 TBA HTX Bao Bì 07:00 ngày 02/07/2021 10:00 ngày 02/07/2021 Tháo TI trung thế đưa đi thí nghiệm Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539039 TBA TB PS5 07:00 ngày 02/07/2021 10:00 ngày 02/07/2021 Tháo TI trung thế đưa đi thí nghiệm Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530640 TĐC bắc Nhơn Phước 07:45 ngày 02/07/2021 11:15 ngày 02/07/2021 Thay MBA đưa đi bảo dưỡng Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530640 TĐC bắc Nhơn Phước 07:45 ngày 02/07/2021 11:15 ngày 02/07/2021 Thay MBA đưa đi bảo dưỡng Hoãn
Điện Lực Quy Nhơn AC533010 Khu TĐC Nhơn Hải 07:45 ngày 02/07/2021 11:15 ngày 02/07/2021 Sang ĐZ 0,4kV qua cột mới Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC533010 Khu TĐC Nhơn Hải 07:45 ngày 02/07/2021 11:15 ngày 02/07/2021 Sang ĐZ 0,4kV qua cột mới Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC535127 TBA Tân Thành 1 08:15 ngày 02/07/2021 10:15 ngày 02/07/2021 Đấu nối sang tải và phân ly chia tải ĐZ 0,4kV giữa TBA Tân Thành 5 xây dựng mới với TBA Tân Thành 1, Tân Thành 2 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC535128 TBA Tân Thành 2 08:15 ngày 02/07/2021 10:15 ngày 02/07/2021 Đấu nối sang tải và phân ly chia tải ĐZ 0,4kV giữa TBA Tân Thành 5 xây dựng mới với TBA Tân Thành 1, Tân Thành 2 Hoãn
Điện Lực Quy Nhơn AC530270 Miếu Hải 13:30 ngày 02/07/2021 17:00 ngày 02/07/2021 Thay MBA đưa đi bảo dưỡng Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530889 TBA An Thái 5 13:45 ngày 02/07/2021 15:45 ngày 02/07/2021 Đấu nối sang tải và phân ly chia tải ĐZ 0,4kV giữa TBA An Thái 8 xây dựng mới với TBA Mỹ Lộc 4, An Thái 5 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC573182 TBA Mỹ Lộc 4 13:45 ngày 02/07/2021 15:45 ngày 02/07/2021 Đấu nối sang tải và phân ly chia tải ĐZ 0,4kV giữa TBA An Thái 8 xây dựng mới với TBA Mỹ Lộc 4, An Thái 5 Hoãn

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục