1. >

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/6

Facebook Share

BNEWS.VN Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 20/6.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/6

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/6. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 20/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện lực An NhơnBC530344Hồ Cá XBT05:30 ngày 20/06/2019 17:00 ngày 20/06/2019 Thay dây và phụ kiện ĐZ22kV XT475 NTA (Công trình: Đại tu ĐZ trung áp khu vực An Nhơn bổ sung năm 2019): Từ C43 đến C61 XT 474NTA.
Điện lực An NhơnBC530369TBA Phụ Ngọc05:30 ngày 20/06/2019 17:00 ngày 20/06/2019 Thay dây và phụ kiện ĐZ22kV XT475 NTA (Công trình: Đại tu ĐZ trung áp khu vực An Nhơn bổ sung năm 2019): Từ C43 đến C61 XT 474NTA.
Điện lực An NhơnBC530376Gò Ổi XBT05:30 ngày 20/06/2019 17:00 ngày 20/06/2019 Thay dây và phụ kiện ĐZ22kV XT475 NTA (Công trình: Đại tu ĐZ trung áp khu vực An Nhơn bổ sung năm 2019): Từ C43 đến C61 XT 474NTA.
Điện lực An NhơnBH531020Nhà Máy Rượu (Tấn Phát)05:30 ngày 20/06/2019 17:00 ngày 20/06/2019 Thay dây và phụ kiện ĐZ22kV XT475 NTA (Công trình: Đại tu ĐZ trung áp khu vực An Nhơn bổ sung năm 2019): Từ C43 đến C61 XT 474NTA.
Điện lực An NhơnBH535006Trọng Phát05:30 ngày 20/06/2019 17:00 ngày 20/06/2019 Thay dây và phụ kiện ĐZ22kV XT475 NTA (Công trình: Đại tu ĐZ trung áp khu vực An Nhơn bổ sung năm 2019): Từ C43 đến C61 XT 474NTA.
Điện Lực Bồng SơnCC535136TBA Trường Xuân09:10 ngày 20/06/2019 09:30 ngày 20/06/2019 "Phân ly, san tải DZ0.4kV "
Điện Lực Bồng SơnCC535136TBA Trường Xuân09:10 ngày 20/06/2019 09:40 ngày 20/06/2019 "Đấu nối, san tải DZ0.4kV "
Điện Lực Phú Tài  11:45 ngày 20/06/2019 12:45 ngày 20/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH530701Các trạm chuyên dùng thuộc XT 477-LM11:45 ngày 20/06/2019 12:45 ngày 20/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539137TBA Trung Việt11:45 ngày 20/06/2019 12:45 ngày 20/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539139TBA Kiểm Lâm Long Mỹ11:45 ngày 20/06/2019 12:45 ngày 20/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539142Bãi rác Long Mỹ11:45 ngày 20/06/2019 12:45 ngày 20/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Để cá tra Việt Nam phát triển bền vững, chinh phục các thị trường khó tính, rõ ràng không thể trông chờ từ một phía mà cần có nhiều giải pháp từ cơ quan chức năng, hiệp hội ngành nghề cũng như doanh nghiệp, người nuôi. Có như vậy, sản phẩm cá tra mới duy trì hình ảnh và vị thế của mình trên thị trường toàn cầu.

ncif