Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/7

15:12' - 19/07/2019
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) của các quận, huyện tại Quy Nhơn ngày mai 20/7.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/7

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 20/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện Lực Quy NhơnAC530603Hà Thanh 504:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện Lực Quy NhơnAC530604Hà Thanh 604:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện Lực Quy NhơnAC530619Hậu cần nghề cá04:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện Lực Quy NhơnAC530856Nguyễn Hoàng04:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện Lực Quy NhơnAC530857Nguyễn Hiền04:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện Lực Quy NhơnAC530879Tố Hữu 204:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện Lực Quy NhơnAH539183TBA Nhật Hoa04:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện Lực Quy NhơnAH539201TBA Út Nhỏ 204:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện Lực Quy NhơnAH539232TBA Nhà hàng Sáu Cao04:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện Lực Quy NhơnAH539254TBA Đại Phước04:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện Lực Quy NhơnAH539255TBA Út Nhỏ 304:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Dựng cột chen, lắp xà sứ, sang dây 22kV ĐZ 22kV từ khoảng cột C125 đến C127 Mạch kép XT 473, 477/NHO phục vụ mở rộng nút giao thông Đống Đa
Điện lực Phù MỹEC530501PHÙ MỸ 107:10 ngày 20/07/2019 07:50 ngày 20/07/2019 Thay ATM lộ (bị hỏng cần TT)
Điện Lực Phú Tài  12:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH530701Các trạm chuyên dùng thuộc XT 477-LM12:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539137TBA Trung Việt12:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539139TBA Kiểm Lâm Long Mỹ12:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539142Bãi rác Long Mỹ12:00 ngày 20/07/2019 12:30 ngày 20/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục