1. >

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 25/7

Facebook Share

BNEWS.VN Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) của các quận, huyện tại Quy Nhơn ngày mai 25/7.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 25/7

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 25/7

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 25/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện Lực Phú Tài  05:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFC530836TBA TĐC Bùi Thị Xuân05:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFC530837TBA Bùi Thị Xuân 105:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFC530838TBA Bùi Thị Xuân 705:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFC530855Bùi Thị Xuân 905:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFC53B301Bùi Thị Xuân 1305:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH539064Đức Hải 105:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH539068Đức Hải 205:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH539069Đức Hải 305:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH539071TBA Nhật Quang05:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH53B302TBA Cảnh sát cơ động05:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH53B303TBA Nhật Duy05:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Quy NhơnAC530448Nguyễn Huệ 306:45 ngày 25/07/2019 10:15 ngày 25/07/2019 Lắp xà lệch , xử lý HLT
Điện Lực Phú PhongDH539032TBA Bờ Trái07:45 ngày 25/07/2019 09:45 ngày 25/07/2019 Thay định kỳ TI + Bảo dưỡng TBA
Điện Lực Phù CátGC530707TBA Phú Hậu 208:00 ngày 25/07/2019 11:05 ngày 25/07/2019 Thay MBA để chuyển MBA bảo dưỡng TBA Phú Hậu 2
Điện Lực Phú Phong  10:00 ngày 25/07/2019 11:30 ngày 25/07/2019 Thay định kỳ TI+ Bảo dưỡng TBA
Điện Lực Phú PhongDC530148TBA Hòa Lạc 110:00 ngày 25/07/2019 11:30 ngày 25/07/2019 Thay định kỳ TI+ Bảo dưỡng TBA
Điện Lực Phù CátGC530656Xuân Quang13:30 ngày 25/07/2019 16:40 ngày 25/07/2019 Thay MBA để chuyển MBA TBA Xuân Quang bảo dưỡng

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif