Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 25/7

10:38' - 24/07/2019
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) của các quận, huyện tại Quy Nhơn ngày mai 25/7.
Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 25/7

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 25/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện Lực Phú Tài  05:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFC530836TBA TĐC Bùi Thị Xuân05:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFC530837TBA Bùi Thị Xuân 105:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFC530838TBA Bùi Thị Xuân 705:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFC530855Bùi Thị Xuân 905:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFC53B301Bùi Thị Xuân 1305:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH539064Đức Hải 105:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH539068Đức Hải 205:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH539069Đức Hải 305:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH539071TBA Nhật Quang05:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH53B302TBA Cảnh sát cơ động05:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Phú TàiFH53B303TBA Nhật Duy05:00 ngày 25/07/2019 09:00 ngày 25/07/2019 Dựng cột chen dưới ĐZ 22kV khoảng cột C27-C28, chuyển đấu nối di dời ĐZ NR Đá Nghiền Sàn-XT473/LMY
Điện Lực Quy NhơnAC530448Nguyễn Huệ 306:45 ngày 25/07/2019 10:15 ngày 25/07/2019 Lắp xà lệch , xử lý HLT
Điện Lực Phú PhongDH539032TBA Bờ Trái07:45 ngày 25/07/2019 09:45 ngày 25/07/2019 Thay định kỳ TI + Bảo dưỡng TBA
Điện Lực Phù CátGC530707TBA Phú Hậu 208:00 ngày 25/07/2019 11:05 ngày 25/07/2019 Thay MBA để chuyển MBA bảo dưỡng TBA Phú Hậu 2
Điện Lực Phú Phong  10:00 ngày 25/07/2019 11:30 ngày 25/07/2019 Thay định kỳ TI+ Bảo dưỡng TBA
Điện Lực Phú PhongDC530148TBA Hòa Lạc 110:00 ngày 25/07/2019 11:30 ngày 25/07/2019 Thay định kỳ TI+ Bảo dưỡng TBA
Điện Lực Phù CátGC530656Xuân Quang13:30 ngày 25/07/2019 16:40 ngày 25/07/2019 Thay MBA để chuyển MBA TBA Xuân Quang bảo dưỡng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục