Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 16/7

08:17' - 15/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 16/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 16/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC010410Trạm 410 - Suối Tiên05:00 ngày 16/07/2020 07:00 ngày 16/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 475-E32/67A, 475-E32/68-36-1BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510133Trạm 133 - Suối Tiên05:00 ngày 16/07/2020 07:00 ngày 16/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 475-E32/67A, 475-E32/68-36-1BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510134Trạm 134 - Suối Tiên05:00 ngày 16/07/2020 07:00 ngày 16/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 475-E32/67A, 475-E32/68-36-1BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510135Trạm 135 - Suối Tiên05:00 ngày 16/07/2020 07:00 ngày 16/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 475-E32/67A, 475-E32/68-36-1BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510136Trạm 136 - Suối Tiên05:00 ngày 16/07/2020 07:00 ngày 16/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 475-E32/67A, 475-E32/68-36-1BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510137Trạm 137 - Suối Tiên05:00 ngày 16/07/2020 07:00 ngày 16/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 475-E32/67A, 475-E32/68-36-1BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510138Trạm 138 - Suối Tiên05:00 ngày 16/07/2020 07:00 ngày 16/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 475-E32/67A, 475-E32/68-36-1BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510139Trạm 139 - Suối Tiên05:00 ngày 16/07/2020 07:00 ngày 16/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 475-E32/67A, 475-E32/68-36-1BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530048Trạm 48 - Suối Tiên05:00 ngày 16/07/2020 07:00 ngày 16/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 475-E32/67A, 475-E32/68-36-1BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530049Trạm 49 - Suối Tiên05:00 ngày 16/07/2020 07:00 ngày 16/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 475-E32/67A, 475-E32/68-36-1BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53068CTrạm 68C - Ngọc Hội07:00 ngày 16/07/2020 16:30 ngày 16/07/2020 - Thay dây 3AX120+1AV70 bằng dây ABC 4x120 từ cột trạm T.68C đến cột 479-E27/1-5-20 dài 94m. - Thay dây 3CV48+1CV38 bằng ABC 4x95 từ trạm T.68C đến AB58C/4 dài 90m.Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413006Trạm công cộng 04 Vạn Khánh07:00 ngày 16/07/2020 17:00 ngày 16/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473VGI/45 từ vị trí 473VGI/45-26 đến 473VGI/45-19A-2Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413007Trạm công cộng 05 Vạn Khánh07:00 ngày 16/07/2020 17:00 ngày 16/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473VGI/45 từ vị trí 473VGI/45-26 đến 473VGI/45-19A-2Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413008Trạm công cộng 06 Vạn Khánh07:00 ngày 16/07/2020 17:00 ngày 16/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473VGI/45 từ vị trí 473VGI/45-26 đến 473VGI/45-19A-2Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413027Trạm công cộng 07 Vạn Long07:00 ngày 16/07/2020 17:00 ngày 16/07/2020 Thay xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-34-6A đến 64-34-22AĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD533224Cơ Sở NTTS Lương Việt Lam07:00 ngày 16/07/2020 17:00 ngày 16/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473VGI/45 từ vị trí 473VGI/45-26 đến 473VGI/45-19A-2Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD533521Cơ sở Nuôi trồng thủy sản Thái Văn Tính07:00 ngày 16/07/2020 17:00 ngày 16/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473VGI/45 từ vị trí 473VGI/45-26 đến 473VGI/45-19A-2Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD533522Cơ sở Nuôi trồng thủy sản Đặng Thị Yên07:00 ngày 16/07/2020 17:00 ngày 16/07/2020 Thay dây nhánh rẽ 473VGI/45 từ vị trí 473VGI/45-26 đến 473VGI/45-19A-2Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD533530Công ty TNHHMTVKTCTTL Khánh Hòa (Đập dâng Hải Triều)07:00 ngày 16/07/2020 17:00 ngày 16/07/2020 Thay xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-34-6A đến 64-34-22AĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52J076Trạm J076 Cam Hòa07:00 ngày 16/07/2020 11:00 ngày 16/07/2020 Xử lý lèo đấu nối xuống nhánh rẽ trạm T.J092, trạm T.J093BĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53073ATrạm 73A Bình Tân-Vĩnh Trường08:00 ngày 16/07/2020 10:30 ngày 16/07/2020 Lắp lại khung rack, căng dây vị trí B73A/1Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53098BTrạm J098B Cam Hòa14:00 ngày 16/07/2020 16:00 ngày 16/07/2020 Thay sứ không đảm bảo vận hành tại vị trí 475SDA_97A/5 và 475SDA_97A/18Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53J097Trạm J097 Cam Hòa14:00 ngày 16/07/2020 16:00 ngày 16/07/2020 Thay sứ không đảm bảo vận hành tại vị trí 475SDA_97A/5 và 475SDA_97A/18Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53J098Trạm J098 Cam Hòa14:00 ngày 16/07/2020 16:00 ngày 16/07/2020 Thay sứ không đảm bảo vận hành tại vị trí 475SDA_97A/5 và 475SDA_97A/18Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53J618Hộ Kinh Doanh Thiên Bình14:00 ngày 16/07/2020 16:00 ngày 16/07/2020 Thay sứ không đảm bảo vận hành tại vị trí 475SDA_97A/5 và 475SDA_97A/18Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục