Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 17/10

13:30' - 16/10/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 17/10.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 17/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530018Trạm 18 - Hải Đức06:00 ngày 17/10/2020 14:00 ngày 17/10/2020 + Thi công dựng trụ, lắp xà tuyến 475-476MVO tại VT08 + Thay FCO, CSV TBA T.18A tuyến 476MVO tại VT15 + Thay CSV TBA T.89 tại cột 476MVO/6/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530042Trạm 42 -Vĩnh Điềm06:00 ngày 17/10/2020 14:00 ngày 17/10/2020 + Thi công dựng trụ, lắp xà tuyến 475-476MVO tại VT08 + Thay FCO, CSV TBA T.18A tuyến 476MVO tại VT15 + Thay CSV TBA T.89 tại cột 476MVO/6/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530057Trạm 57 -Mã Vòng06:00 ngày 17/10/2020 14:00 ngày 17/10/2020 + Thi công dựng trụ, lắp xà tuyến 475-476MVO tại VT08 + Thay FCO, CSV TBA T.18A tuyến 476MVO tại VT15 + Thay CSV TBA T.89 tại cột 476MVO/6/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530089Trạm 89 -Hải Đức06:00 ngày 17/10/2020 14:00 ngày 17/10/2020 + Thi công dựng trụ, lắp xà tuyến 475-476MVO tại VT08 + Thay FCO, CSV TBA T.18A tuyến 476MVO tại VT15 + Thay CSV TBA T.89 tại cột 476MVO/6/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53018BTrạm 18B - Thủy Xưởng06:00 ngày 17/10/2020 14:00 ngày 17/10/2020 + Thi công dựng trụ, lắp xà tuyến 475-476MVO tại VT08 + Thay FCO, CSV TBA T.18A tuyến 476MVO tại VT15 + Thay CSV TBA T.89 tại cột 476MVO/6/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53019ATrạm 19A -Bầu Mốc06:00 ngày 17/10/2020 14:00 ngày 17/10/2020 + Thi công dựng trụ, lắp xà tuyến 475-476MVO tại VT08 + Thay FCO, CSV TBA T.18A tuyến 476MVO tại VT15 + Thay CSV TBA T.89 tại cột 476MVO/6/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53019CTrạm 19C -Cầu Dứa -Vĩnh Hiệp06:00 ngày 17/10/2020 14:00 ngày 17/10/2020 + Thi công dựng trụ, lắp xà tuyến 475-476MVO tại VT08 + Thay FCO, CSV TBA T.18A tuyến 476MVO tại VT15 + Thay CSV TBA T.89 tại cột 476MVO/6/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53019DTrạm T.19D - Vĩnh Hiệp06:00 ngày 17/10/2020 14:00 ngày 17/10/2020 + Thi công dựng trụ, lắp xà tuyến 475-476MVO tại VT08 + Thay FCO, CSV TBA T.18A tuyến 476MVO tại VT15 + Thay CSV TBA T.89 tại cột 476MVO/6/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53019ETrạm T.19E - Phú Nông06:00 ngày 17/10/2020 14:00 ngày 17/10/2020 + Thi công dựng trụ, lắp xà tuyến 475-476MVO tại VT08 + Thay FCO, CSV TBA T.18A tuyến 476MVO tại VT15 + Thay CSV TBA T.89 tại cột 476MVO/6/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53042BTrạm 42B-Vĩnh Điềm Ngọc Hiệp06:00 ngày 17/10/2020 14:00 ngày 17/10/2020 + Thi công dựng trụ, lắp xà tuyến 475-476MVO tại VT08 + Thay FCO, CSV TBA T.18A tuyến 476MVO tại VT15 + Thay CSV TBA T.89 tại cột 476MVO/6/1Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53M161Trạm M161 Suối Tân08:00 ngày 17/10/2020 11:00 ngày 17/10/2020 Thu hồi TBA lưu động tại vị trí 475SDA_10/6AB/4, chuyển dời FCO trạm T.M112BĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53M600Công Ty Vắcxin & Sinh Phẩm Y Tế Số 208:00 ngày 17/10/2020 11:00 ngày 17/10/2020 Thu hồi TBA lưu động tại vị trí 475SDA_10/6AB/4, chuyển dời FCO trạm T.M112BĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53M627Giống Gia Cầm Phùng Dầu Sơn08:00 ngày 17/10/2020 11:00 ngày 17/10/2020 Thu hồi TBA lưu động tại vị trí 475SDA_10/6AB/4, chuyển dời FCO trạm T.M112BĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524808Ninh Tân 409:00 ngày 17/10/2020 11:00 ngày 17/10/2020 Lắp xà, căng dây, đấu nối đường dây nhánh rẽ XDM tại cột 478NIHO_78/135Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53D099Cty TNHH SEVEN FARM09:00 ngày 17/10/2020 11:00 ngày 17/10/2020 Lắp xà, căng dây, đấu nối đường dây nhánh rẽ XDM tại cột 478NIHO_78/135Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục