Long An bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND

15:12' - 21/06/2021
BNEWS Ngày 21/6, HĐND tỉnh Long An tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh khóa X.

Ngày 21/6, HĐND tỉnh Long An tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh khóa X; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đại biểu cũng thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các hội nghị vận động bầu cử trong cuộc bầu cử vừa qua…

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã bầu lại ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; bầu lại ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tỷ lệ phiếu cao, ông Nguyễn Văn Út đã tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An; các ông Phạm Tấn Hòa, Nguyễn Minh Lâm, tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán  xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là  Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê quá xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cho rằng, HĐND tỉnh khóa X bước vào nhiệm kỳ mới trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Để hoàn thành “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là đạt được mục tiêu “đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, giải pháp mạnh mẽ và hành động quyết liệt.

HĐND tỉnh cần tiếp tục cải tiến, năng động, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Bên cạnh đó, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển của tỉnh, gắn liền với đảm bảo ổn định trật tự xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Mỗi đại biểu HĐND phải thực hiện đúng chương trình hành động, lời hứa của mình trước cử tri khi vận động ứng cử.

Chủ tịch HĐND Long An cũng yêu cầu các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nỗ lực đổi mới tư duy, lề lối, phong cách làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Qua đó, các cấp chính quyền thật sự là các cơ quan nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân phục vụ./.

                           

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục