Long An hỗ trợ đến 200 triệu đồng với cơ sở chăn nuôi di dời ra khỏi nội thành

13:04' - 16/12/2021
BNEWS Long An sẽ hỗ trợ chi phí di dời với mức 100.000 đồng/m2 chuồng trại tại thời điểm chấm dứt hoạt động nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng đối với cơ sở chăn nuôi có chuồng trại kiên cố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An cho biết, từ nay đến năm 2025, các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn phải di dời ra ngoài khu vực nội thành. Vì vậy, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi về chi phí, lãi suất để di dời và đầu tư cơ sở mới.
Cụ thể, Long An sẽ hỗ trợ chi phí di dời với mức 100.000 đồng/m2 chuồng trại tại thời điểm chấm dứt hoạt động nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng đối với cơ sở chăn nuôi có chuồng trại kiên cố. Các cơ sở chăn nuôi khác có mức mức hỗ trợ là 50.000 đồng/m2 chuồng trại nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/cơ sở.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm lãi suất vay đầu tư cơ sở chăn nuôi mới trong vòng 3 năm. Cụ thể, hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay phát sinh theo hợp đồng vay vốn trong hai năm đầu, 50% lãi suất vốn vay phát sinh trong năm thứ ba.

Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng đối với cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại lớn, 150 triệu đồng đối với cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại vừa và 70 triệu đồng đối với cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ.
Ngoài ra, các cơ sở chăn nuôi ngừng hoạt động và không có điều kiện di dời đến địa điểm mới, Long An có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo trình độ sơ cấp để các hộ chăn nuôi chuyển đổi nghề nghiệp.
Trước đó, năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đã có nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi trong nội thành phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp trong thời hạn 5 năm.
Tuy nhiên, trên địa bàn hiện vẫn còn tình trạng nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và một số trang trại chăn nuôi vẫn nằm trong nội thành.

Đây là nơi tập trung đông dân cư, việc xử lý chất thải trong chăn nuôi chưa được quan tâm đúng mức do không đủ diện tích để xây dựng các công trình xử lý chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn cho phép, không đảm bảo khoảng cách chăn nuôi an toàn sinh học đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người và cho vật nuôi.
Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, việc di dời cơ sở chăn nuôi ra ngoài khu vực nội thành sẽ thực hiện theo hướng điều chỉnh quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, chuyển dịch ra khỏi nội thành đến vùng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội; hình thành vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ sở chăn nuôi mạnh dạn đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô, đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ, giúp cho hoạt động sản xuất chăn nuôi của cơ sở phát triển đúng định hướng và bền vững.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 1.800 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực nội thành; trong đó, có trên 200 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại và gần 1.600 cơ sở chăn nuôi nông hộ.
Do các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực nội thành nên diện tích dành cho khu vực chăn nuôi nhỏ trung bình từ 10 m2 đến khoảng 200 m2 và tổng diện tích đất xây dựng chuồng trại của các cơ sở này ước khoảng 60 ha.

Trong số đó chỉ có khoảng 30% cơ sở chăn nuôi xử lý bảo vệ môi trường bằng hình thức biogas, số còn lại xử lý chất thải bằng hình thức xả thải trực tiếp ra ao cá hoặc các biện pháp khác./.

>>>Nuôi bò thịt vỗ béo gắn với bảo vệ môi trường


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục