Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 5 Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

07:00' - 21/10/2020
BNEWS Tại Công văn số 8709/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 5 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 5 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Phó Thủ tướng có ý kiến, căn cứ kết quả đấu thầu nhà đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải chủ động triển khai các bước tiếp theo, thực hiện Dự án theo thẩm quyền và chuẩn bị các báo cáo cần thiết; trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án.

Theo đó, 3 dự án thành phần, gồm: Các đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, Nha Trang-Cam Lâm; Cam Lâm-Vĩnh Hảo thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu; đoạn Nha Trang-Cam Lâm có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu; đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.
Bên cạnh đó, 2 dự án thành phần đoạn, gồm: Quốc lộ 45-Nghi Sơn; Nghi Sơn-Diễn Châu, đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu (12/10/2020), bên mời thầu đã tổ chức đóng/mở thầu theo đúng quy định. Kết quả, dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.
Như vậy, trong tổng số 5 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu có 4 dự án thành phần có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu (gồm: Các đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn; Diễn Châu-Bãi Vọt; Nha Trang-Cam Lâm; Cam Lâm-Vĩnh Hảo); 1 dự án thành phần (đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu) không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục