Mía đường Lam Sơn thông qua phương án chào bán 30 triệu cổ phiếu

09:00' - 11/11/2021
BNEWS Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên niên độ 2021 – 2022, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã chứng khoán LSS) đã thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện 497:200. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 300 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong năm 2022.

Về kết quả kinh doanh, năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của Mía đường Lam Sơn bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau), Mía đường Lam Sơn đạt 1.855 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 21% lên gần 23 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Mía đường Lam Sơn quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6,5% cho cổ đông. Đây là phần cổ tức trả cho các năm tài chính 2019-2020 (tỷ lệ 4,5%) và 2020-2021 (tỷ lệ 2%).

Cùng với đó Mía đường Lam Sơn thông qua phương án phát hành hơn 4,45 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 44,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021. Thời gian phát hành trong quý I và II của năm 2022.

Trên thị trường, giá cổ phiếu LSS chốt phiên 10/11 ở mức 17.450 đồng/cp.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục