Năm 2021, Vietsovpetro khai thác gần 3 triệu tấn quy dầu và khí ngưng tụ condensate

20:04' - 01/01/2021
BNEWS Trong năm 2021, Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro đặt chỉ tiêu khai thác gần 3 triệu tấn quy dầu và khí ngưng tụ condensate.

Năm 2021, Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó có chỉ tiêu khai thác gần 3 triệu tấn quy dầu và khí ngưng tụ condensate.

Theo Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm, bên cạnh kế hoạch sản lượng dầu và condensate, kỳ họp thứ 53 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga cũng giao chỉ tiêu gia tăng sản lượng 2,9 triệu tấn trong năm 2021; đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành giàn BK-18A vào ngày  15/10/2021 và BK-19 vào ngày 15/11/2021.
Về chỉ tiêu tài chính, Hội đồng giao kế hoạch nộp ngân sách nhà nước năm 2021 là 519,4 triệu USD; lợi nhuận hai phía Việt Nam và Nga là 156,9 triệu USD.
Về công tác mở rộng vùng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt cũng như nghĩa vụ đối với các lô hiện có; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mới.
Hội đồng cũng cho phép Vietsovpetro tiến hành nghiên cứu các điều kiện về công nghệ, kỹ thuật, hợp đồng và các vấn đề liên quan để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ cho các dự án điện gió.
Tổng Giám đốc Nguyễn Quỳnh Lâm cho biết, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021 thực sự là thách thức đối với Vietsovpetro.
Thách thức đầu tiên chính là một số lô bước vào giai đoạn sản lượng dầu suy giảm nhanh, trữ lượng đã phát hiện và các khu vực tiềm năng còn lại không đủ lớn để chặn đà suy giảm; kết quả mở rộng vùng hoạt động ở các lô khác chưa có gia tăng trữ lượng.

Cùng đó, đa số công trình biển, căn cứ sản xuất, phương tiện, thiết bị đã xuống cấp gây nguy cơ mất an toàn và cần sửa chữa, nâng cấp, thay thế hoặc dỡ bỏ.
Mặt khác, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, giá dầu không ổn định và khó lường làm tăng nguy cơ thiếu hụt tài chính cho sản xuất của Vietsovpetro.
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng cho rằng, Vietsovpetro phải xác định khung chiến lược dài, hoạch định nguồn lực; mở rộng cơ chế pháp lý, vùng hoạt động, nguồn lực tài chính; tiếp tục nâng cao công tác quản trị, tối đa giá trị.

Bên cạnh đó, phối hợp với PVN xây dựng và quản trị danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài; áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới để nâng cao hệ số thu hồi dầu, đảm bảo gia tăng sản lượng khai thác.
Đồng thời, tăng cường năng lực quản trị, quản lý chặt chẽ dòng tiền, thường xuyên theo dõi các biến động giá dầu để kịp thời đưa ra giải pháp cân đối tài chính cho hoạt động sản xuất, sử dụng ngân sách hiệu quả; thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí trong toàn bộ lĩnh vực sản xuất và điều hành quản lý...
Năm 2020, Vietsovpetro dự kiến khai thác được 3,42 triệu tấn dầu, vượt gần 300 nghìn tấn so với kế hoạch được giao; hoàn thành gia tăng sản lượng địa chất và thu hồi vượt 4% kế hoạch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục